Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w Sopocie?

Jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w Sopocie?

W drugiej połowie listopada Prezydent Miasta Sopotu ogłosi I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasta Sopotu na rok 2020. Nabór ofert będzie trwał do 11 grudnia 2019 r.

Jakie priorytetowe dla Sopotu będą zadania na 2020 r., które zostaną zlecone organizacjom pozarządowym? Jak poprawnie przygotować ofertę? O czym trzeba pamiętać i na co zwrócić szczególną uwagę, by nie mieć kłopotów przy jej rozliczaniu?

O tych aspektach w szczególności będziemy rozmawiać podczas grupowego doradztwa, które odbędzie się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (sala nr 1, ul. Marynarzy 4) w 5 terminach do wyboru:

  • 19 listopada (wtorek), godz. 11.00-13.30, doradztwo dla ngo’s działających w obszarze POMOC SPOŁECZNA (oferty składane w MOPS Sopot)
  • 21 listopada (czwartek), godz. 11.00-13.30, doradztwo dla ngo’s działających w obszarach ZDROWIE, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, POZOSTAŁE DZIAŁANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW
  • 27 listopada (środa), godz. 16.30-19.00,  doradztwo dla ngo’s działających w obszarze SPORT
  • 28 listopada (czwartek), godz. 11.00-13.30, doradztwo dla ngo’s działających w obszarach KULTURA, EDUKACJA, EKOLOGIA oraz TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
  • 4 grudnia (środa), godz. 16.30-19.00, doradztwo dla ngo’s, które nie mogły wziąć udziału ww. terminach

Liczba miejsc ograniczona. Zgłaszanie udziału należy potwierdzać mailowo na adres: biuro@scop.sopot.pl wskazując nazwę reprezentowanej organizacji, imię i nazwisko, nr telefonu oraz wybrany termin.

Oprócz udziału w doradztwie grupowym organizacje aplikujące po uprzednim umówieniu mogą skorzystać z doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania oferty. Indywidualna formuła doradztwa w zakresie przygotowania oferty będzie realizowana do 9 grudnia 2019 r.  

Close Menu