Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Wyraź swoje poparcie dla postulatów organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce

Wyraź swoje poparcie dla postulatów organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce

Grupa organizacji pozarządowych, skupionych wokół OFOP, przygotowała „Postulaty organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce”. Proponuje m.in. wydłużenie trwającego procesu konsultacji projektu Umowy Partnerstwa oraz realny dialog. Zapraszamy do podpisywania się pod postulatami.

W ostatnich tygodniach grupa organizacji pozarządowych, skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wypracowała listę kluczowych postulatów i uwag w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa.

Wierzymy, że uwzględnienie niniejszych rekomendacji przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania funduszy w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Przedstawione postulaty mają charakter ogólny, wykraczający poza kwestie branżowe i szczegółowe, które – choć ważne – powinny być omawiane po uzgodnieniu kwestii ogólnych.

Aby przygotować tak ważny dokument, jakim jest Umowa Partnerstwa potrzeba czasu i zaangażowania wszystkich stron. Dlatego wnosimy o wydłużenie trwającego procesu konsultacji projektu Umowy Partnerstwa oraz realny dialog zgodnie z zasadami partnerstwa i z udziałem wszystkich partnerów, w szczególności podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, określonych w tzw. Kodeksie Partnerstwa.

Poznaj wszystkie postulaty do projektu Umowy Partnerstwa

[klik->] Postulaty organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce

Zapraszamy do podpisywania się pod postulatami. Organizacje, które wyrażą swoje poparcie do poniedziałku, 22 lutego do godziny 17.00 znajdą się na dokumencie przekazanym oficjalnie w ramach prowadzonych konsultacji.

Organizacje popierające stanowisko:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sieć SPLOT

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”

Fundacja “W Drodze”

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Godne Życie

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Kolejowa „Stacja Lubsko/Sommerfeld”

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska / Kwidzyn

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Mały Jeździec

Fundacja Przestrzeń do życia

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Fundacja SocLab

Fundacja STOCZNIA

Fundacja trzeci.org

Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiczkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Stodzewiu „Stodzewianki”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Radość z Radomyśli

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie

Stowarzyszenie Europa i My

Stowarzyszenie IMPULS

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Orzanka

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia”

Syndykat Dziennikarzy Polskich

Uczniowski Klub Sportowy Manta Kościerzyna

Związek Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza

(lista będzie na bieżąco uzupełniana o organizacje, które odpowiedziały na apel i podpisały postulaty)

Podpisz się pod postulatami!

Zapraszamy do podpisywania się pod postulatami. Dopiszcie swoje organizacje, korzystając z formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoTcs7mwcs7KDaboK_-MYPpL0Y6a9MhClaz2lHTfuc27gSpQ/viewform


Do 22 lutego możesz też nadal zgłaszać uwagi do przedstawionego przez rząd projektu Umowy Partnerstwa, korzystając z formularza dostępnego w serwisie funduszeeuropejskie.gov.pl.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/

Źródło i autor tekstu:  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  

Close Menu