Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Wspierajmy się! Pomoc sąsiedzka dla seniorów w Sopocie

Wspierajmy się! Pomoc sąsiedzka dla seniorów w Sopocie

Chcesz pomóc seniorom, by w ten trudny czas związany z koronawirusem nie musieli wychodzić z domów? Zgłoś się do naszego Centrum i zostań wolontariuszem pomocy sąsiedzkiej. Dowiesz się, jakim starszym sopocianom możesz pomóc, robiąc im np. zakupy, przynosząc leki czy załatwiając drobne sprawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspólnie z naszym Centrum zbiera wszelkie sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które chcą pomóc.

– Musimy  być solidarni w ten trudny czas. Zwróćmy uwagę szczególnie na sopocian wymagających pomocy, seniorów, osoby samotne, z niepełnosprawnościami w naszym najbliższym otoczeniu  – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Zrobienie zakupów, wyjście z psem czy inna pomoc nie wymaga dużego wysiłku, a seniorom umożliwi bezpieczne pozostanie w domu. Wierzę, że razem zdamy ten egzamin bycia prawdziwą wspólnotą.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy osoby starsze, schorowane, by unikały dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w ogóle nie wychodziły z domów. Zachęcamy też do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Może na Twoim osiedlu, w sąsiednim bloku mieszka senior, który potrzebuje Twojej pomocy? Zwróćmy szczególną uwagę na samotnych starszych mieszkańców w naszym najbliższym otoczeniu.

Osoby, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub dostarczeniu leków, a także osoby, które chciałyby pomóc, zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-17.00 oraz w piątki w godz. 8.30-15.00 pod nr tel. 729 863 777, lub mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl.

Osoby wymagające wsparcia można także zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, nr tel. 58 551 17 10, e-mail: mops@mopssopot.pl.

Zapraszamy do zapoznania z zasadami pomocy sąsiedzkiej [klik->] Pobierz Regulamin Pomocy Sąsiedzkiej w Sopocie

Pobierz afisz – drukuj i upowszechniaj:

[klik->] Pobierz: Afisz Pomoc sąsiedzka w Sopocie – pdf

Close Menu