Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SZKOLENIA DLA SOPOCKICH NGO’S – NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ

SZKOLENIA DLA SOPOCKICH NGO’S – NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ

Od 2 marca 2019 r. zaczęło obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oznacza to, że II konkurs ofert, planowany do ogłoszenia w Sopocie w dniu 15 kwietnia 2019 r. będzie przeprowadzony na nowych wzorach.

Głównym celem nowych rozwiązań jest uproszczenie procedur przy realizacji zadań publicznych, m. in. poprzez rezygnację z wymogu określania przez organizację pozarządową celu realizowanego zadania publicznego, uproszczenie tabel budżetowych czy wprowadzenie rozliczania zadania publicznego przez rezultaty.

W SCOPiW (sala nr 1) odbędą się szkolenia instruktażowe, które zostaną zrealizowane w 5 terminach:

  • 25 marca (poniedziałek), godz. 17.00 – szkolenie dla ngo’s działających w obszarze SPORT
  • 26 marca (wtorek), godz. 11.00 – szkolenie dla ngo’s działających w obszarze POMOC SPOŁECZNA (oferty składane w MOPS Sopot)
  • 27 marca (środa), godz. 11.00 – szkolenie dla ngo’s działających w obszarach ZDROWIE, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, POZOSTAŁE DZIAŁANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW
  • 28 marca (czwartek), godz. 11.00 – szkolenie dla ngo’s działających w obszarach KULTURA, EDUKACJA ORAZ EKOLOGIA
  • 1 kwietnia (poniedziałek), godz. 17.00 – szkolenie dla ngo’s, które nie mogły wziąć udziału ww. terminach

Liczba miejsc ograniczona. Zgłaszanie udziału w szkoleniu należy potwierdzać mailowo na adres: biuro@scop.sopot.pl wskazując nazwę reprezentowanej organizacji, imię i nazwisko, nr telefonu oraz wybrany termin szkolenia.

Close Menu