Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 17 maja br.

II OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE | 17 maja br.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania w dniach 24 kwietnia – 17 maja 2023 r. ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Działań polityki społecznej

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6. Ekologii i ochrony środowiska

Cele priorytetowych zadań określa szczegółowo [klik->] ogłoszenie konkursowe.

Oferty należy składać do 17 maja 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje, w tym załączniki do ogłoszenia konkursowego [klik->] w BIP Sopot.

Close Menu