Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZNAMY SOPOCKICH WOLONTARIUSZY, KOORDYNATORKI I ORGANIZACJE 2022 ROKU!

ZNAMY SOPOCKICH WOLONTARIUSZY, KOORDYNATORKI I ORGANIZACJE 2022 ROKU!

Za nami wspaniały wieczór 14 grudnia, w Polskiej Filharmonii Sopot – Gala Sopockiego Wolontariatu 2022. Za nami najlepsze z możliwych spotkania – całe morze wzruszeń, ciepła i dobrych rozmów. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy byli z nami.

Z dumą przedstawiamy Laureatów konkursu „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2022”:

1. TYTUŁ SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2022 otrzymał HENRYK STASZEWSKI

sopocianin, który od wybuchu wojny cały czas regularnie wozi pomoc do Ukrainy, ratuje dzieci i kobiety ze schronów, przewożąc ich w bezpieczne miejsca. Pomoc przez niego dostarczone liczy się w setkach ton, a ze schronów uratował ponad 140 osób.

WYRÓŻNIENIA w kategorii indywidualnej otrzymali:

2. TYTUŁ SOPOCCY WOLONTARIUSZE ROKU 2022 (kategoria grupowa) otrzymali Wolontariusze Sopockiego Centrum Wsparcia Ukrainy

WYRÓŻNIENIE w kategorii grupowej otrzymali:

Wolontariusze Koła Caritas z Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

3. TYTUŁ SOPOCKA KOORDYNATORKA ROKU 2022 otrzymała NICOLA REGOSZ – koordynatorka wolontariatu w Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie

WYRÓŻNIENIE

Monika Górka, koordynatorka wolontariuszy Festiwalu Literacki Sopot organizowanego przez Goyki 3 Art Inkubator

4. TYTUŁ OTWARCI NA WOLONTARIAT 2022 otrzymało: Stowarzyszenie Platforma Wsparcia Cudzoziemców

5. Laureatem konkursu Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych Roku o tytuł „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku 2022” zostało Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „Support”.

Wszystkim Nominowanym i Laureatom raz jeszcze serdecznie dziękujemy za Wasze Serca! Za Waszą aktywność i zaangażowanie!

Zapoznaj się z:

1) [klik->] Prezentacją wyświetlaną podczas Gali Sopockiego Wolontariatu

2) [klik->] Laudacjami Laureatów konkursu „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2022” oraz „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku 2022”

Close Menu