Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU WOLONTARIAT AKTYWNI W SOPOCIE ORAZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ ROKU 2021

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU WOLONTARIAT AKTYWNI W SOPOCIE ORAZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ ROKU 2021

Za nami GALA SOPOCKIEGO WOLONTARIATU 2021. Cóż to był za wieczór! Z nieskrywaną radością i dumą informujemy, że:

  • TYTUŁ SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2021 otrzymał TOMASZ RACZYŃSKI z Hufca ZHP Sopot

„Tomek podjął się koordynacji służby Hufca ZHP Sopot zbierając grupę ponad dwudziestu instruktorów – wolontariuszy, chętnych do pomocy sopocianom – głównie seniorom i osobom o szczególnych potrzebach. Koordynując ich pracę sam aktywnie podejmował kolejne potrzeby – roznosił paczki z żywnością, robił zakupy spożywcze mieszkańcom Sopotu, realizował recepty, a także dostarczał maseczki i płyny do dezynfekcji. Dzięki jego działalności potrzeby mieszkańców były zaspokajane niemal od razu. (…)”

Kapituła Konkursu przyznała także 4 wyróżnienia. Wśród nich znaleźli się:

  1. DAWID POTERAŁA, Wolontariusz placówki wsparcia dziennego dzieci prowadzonej przez Stowarzyszenie Sopocki Dom
  2. CZESŁAW KWIDZIŃSKI, Wolontariusz sopockiej JADŁODAJNI dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzonej przez CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
  3. WŁODZIMIERZ ŚLIWIŃSKI, Wolontariusz sopockich przedszkoli, szkół, Biblioteki Sopockiej oraz Sopockie Domy Sąsiedzkie
  4.  MAGDALENA KASZUBOWSKA, Wolontariuszka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, „Szlachetnej Paczki”, inicjatorka i założycielka grupy „Pomagam bo Lubię KASZUBOWSKA”.

„Hospicjum nie istnieje bez wolontariuszy. Pojawiają się na oddziale jak dobre anioły, które zawsze mają czas. Często ich obecność jest wszystkim czego dany chory potrzebuje. To ich wyróżnia – empatia. Nie robią nic na pokaz. Często niezauważeni, że byli… trzymają za rękę, towarzyszą na końcu drogi ziemskiej. (…)”

  • TYTUŁ „SOPOCKA KOORDYNATORKA WOLONTARIATU 2021” otrzymała sopocianka URSZULA BURTOWICZ-KULESZA, koordynatorka wolontariatu w Fundacji Serce im. Janusza Korczaka w Sopocie.

„Pani Ula – Wielka przyjaciółka dzieci – pomaganie im stało się jej sensem i stylem życia, co zaowocowało wypracowaniem wielu inicjatyw na rzecz wsparcia dzieci w pieczy zastępczej. Pani Urszula dzięki współpracy między innymi z Polską Filharmonia Kameralną Sopot prowadziła liczne zbiórki publiczne na rzecz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych czy też z rodzinnych domów dziecka. Zarażając innych swoim zapałem przyciąga wciąż wolontariuszy, którzy co roku przy okazji koncertów charytatywnych współpracowali z Fundacją „Serce”. W czasie pandemii pani Urszula nie pozostała bezczynna – wraz z wolontariuszami włączyła się w akcję „szycia maseczek” oraz w akcję „Sopocianie sopocianom na święta”.

„Stowarzyszenie zrzesza osoby pragnące aktywnie angażować się w szerokorozumianą pomoc bezdomnym, często porzuconym królikom. Uszakowo zaprasza do wolontariatu każdego: rodziców z dziećmi, młodzież w każdym wieku, dorosłych i seniorów. Wiek nie ma znaczenia. (…) Oprócz rodzinnej atmosfery, trzeba wymienić wypracowane procedury i bardzo dobre zorganizowanie logistyczne. Szkolenia i pełne przygotowanie do wolontariatu gwarantują długotrwałe relacje na rzecz puszystych przyjaciół.”

Laureatem konkursu o tytuł „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku 2021” zostało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

Wszystkim Nominowanym i Laureatom raz jeszcze serdecznie dziękujemy za Wasze Serca! Za Waszą aktywność, zaangażowanie i bezcenny czas.

Fotorelacja: Jurek Bartkowski sopot.fotobank.pl

http://sopot.fotobank.pl/index.php/20211214-Gala_wm…

 oraz zaprzyjaźniony Wolontariusz: Sasha Pasechnik

Close Menu