Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZNAMY CZŁONKÓW SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2022-2025

ZNAMY CZŁONKÓW SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2022-2025

We wtorek, 25 października 2022 r. w godz. 16.30-18.45 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyło się Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych. Organizacje  udzieliły absolutorium ustępującej Radzie i wybrały nowy skład Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025.
Zebraniu przewodniczył Lucjan Brudzyński z Sopockiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W części oficjalnej swoje podziękowanie za współpracę członkom Rady kadencji 2019-2022 wyrazili p. Macieja Kisała, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz p. Marzena Piotrowicz, główna specjalistka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w UMS .
Kolejno Anna Horak, przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2019-2022: Sprawozdanie Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2019-2022 znajdziesz [KLIK->] TUTAJ
Zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującej Radzie i zdecydowali o 9-osobowym składzie Rady kadencji 2022-2025.
Rozpoczęła się prezentacja 13 kandydatów i kandydatek do Rady kadencji 2022-2025 (Lista kandydatów [KLIK->] TUTAJ) po czym dokonano wyboru Rady.
SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2022-2025:
1. Barbara Dudycz-Hajgiel, reprezentantka Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
3. Aleksandra Gosk – reprezentantka Stowarzyszenia Przyjazny Sopot
5. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – reprezentantka Fundacja Sport na Zdrowie
6. Agnieszka Rogowska – reprezentantka Trójmiejska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza TGPR
7. Paulina Starostka – reprezentantka Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Sopot
8. Anna Wnukowska – reprezentantka Stowarzyszenie Sopocki Dom
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbędzie się 10 listopada w Sopockim Centrum Organziacji Pozarząodwych i Wolontariatu. Wtedy ukonstytuuje się Prezydium Rady.
Close Menu