Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYJĄTKOWO DO 31 STYCZNIA

ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYJĄTKOWO DO 31 STYCZNIA

Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne mają zawsze 30 dni od zakończenia realizacji zadania na przygotowanie sprawozdania i jego rozliczenie. Nieterminowe rozliczenie zadania może skutkować zwrotem dotacji z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji lub nieprzyznawaniem dotacji na realizację zadań w kolejnych latach.

Organizacje, które realizowały zadania do 31 grudnia 2021 roku, w roku 2022 swoje sprawozdania mogą złożyć jeszcze w poniedziałek 31 stycznia br. 

Zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

POBIERZ:

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego znajdziesz [klik->] TUTAJ

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych w trybie „ZDROWIE PUBLICZNE” (uzależnienia) znajdziesz [klik->] TUTAJ

Close Menu