Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Zgłoś organizację pozarządową do Nagrody SOPOCKIE SERCE

Zgłoś organizację pozarządową do Nagrody SOPOCKIE SERCE

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 6.000,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego  do 30 sierpnia 2019 r.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, Prezydent rozstrzygnie konkurs. Kto otrzyma „Sopockie Serce” w roku 2019 dowiemy się podczas XVII Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych w dniu 14 września br.

Close Menu