Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH

Maj za pasem, a my pełni wiary, że pandemia odpuszcza, w ferworze działań przygotowujemy się do nowego otwarcia Sopockich Domów Sąsiedzkich.

Zależy nam, by były to miejsca tworzone dla mieszkańców i przez mieszkańców. W ankiecie dot. Sopockich Domów Sąsiedzkich, którą przeprowadziliśmy w marcu br. padło aż 18 konkretnych pomysłów na działania! 36,6% ankietowanych wskazało, że chciałoby czynnie brać udział w tworzeniu Domów Sąsiedzkich, a blisko 62% jeszcze „nie wie”, co odczytujemy jako „niezdecydowanie” wynikające m.in. z braku wiedzy, co mogliby robić (szczegółowe wyniki badania: [klik->] Raport z badania oferty Sopockich Domów Sąsiedzkich – analiza ankiety dla mieszkańców). Mamy nadzieję podtrzymać ten entuzjazm, aktywować potencjał drzemiący w mieszkańcach i mieszkankach Sopotu i dać Państwu przestrzeń do działania!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Można się do nas zgłosić za pomocą [klik->] formularza lub poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorką Sopockich Domów Sąsiedzkich, Zuzanną Ostrowską: sopockie.domy.sasiedzie@sopot.pl, tel. 699 857 138.

Chętnie porozmawiamy z Państwem o szczegółach współpracy!

POZNAJ [klik->] Koncepcję funkcjonowania Sopockich Domów Sąsiedzkich

Close Menu