Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

XV Kongres Obywatelski on-line | 17 październik br.

XV Kongres Obywatelski on-line | 17 październik br.

Szanowni Państwo,
epidemia koronawirusa pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy współzależni – w Polsce i na całym globie. Dlatego najważniejszym świadectwem dojrzałości naszej wspólnoty narodowej będzie zdolność do wspólnej reakcji na to i inne globalne wyzwania, które nas czekają.
W zglobalizowanej rzeczywistości wspólnoty zdolne do pogłębionej kooperacji i wspólnego podejmowania ryzyka lepiej przechodzą różnorodne kryzysy i trafniej odpowiadają na nowe wyzwania. Dzisiaj narody w coraz większym stopniu konkurują sposobem zorganizowania się, bo w szybko zmieniającej się rzeczywistości zdolność do współdziałania i adaptacji staje się ważniejsza niż twarde wskaźniki rozwojowe. Obecnie koncentrujemy się na tym, że od naszych wspólnych zachowań zależy zdrowie i bezpieczeństwo. Ale musimy pamiętać, że zdolność do zbiorowego działania jest konieczna także w kontekście takich wyzwań jak zmiany klimatu, rewolucja cyfryzacyjna, zmiany demograficzne czy gospodarcze.
Czeka nas nowa wielka transformacja zarówno w sferze kulturowo­‑mentalnej i organizacyjnej, jak i realnej. Kamieniem węgielnym nie może już być indywidualny sukces, ale budowa całych ekosystemów rozwoju opartych na regułach gry sprzyjających współdziałaniu, eksperymentowaniu, wspólnemu podejmowaniu ryzyka, lojalności projektowej oraz budowaniu zbiorowej odporności (resilience). Kongres Obywatelski od lat wspiera proces budowy kultury współdziałania w Polsce. Jeśli nie nauczymy się wspólnego definiowania strategicznych celów i ich konsekwentnej realizacji, to stracimy historyczną szansę dogonienia krajów wysokorozwiniętych, wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i przezwyciężenia naszej peryferyjności. Dlatego tegoroczny jubileuszowy XV Kongres Obywatelski, który odbędzie się 17 października w formule online, organizujemy pod hasłem: Jaka Polska wobec wyzwań przyszłości? Przygotowaliśmy dyskusje otwierające na całościowe i kontekstowe rozumienie otaczającej nas rzeczywistości – w programie znalazły się sesje poświęcone problemom globalnym oraz wyzwaniom stojącym przed naszą obywatelską wspólnotą Polaków. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie www.kongresobywatelski.pl.
Zapraszam do włączenia się do debaty XV Kongresu Obywatelskiego. W tym roku uczestniczyć w Kongresie można wyłącznie online. Wszystkie dyskusje będą transmitowane na żywo na kanale YouTube Kongresu Obywatelskiego, na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie YouTube lub poprzez komentarze na Facebooku, będziemy je przekazywać moderatorom.
Wśród mówców znajdą się m. in.: Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji Batorego, dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dr Justyna Glusman, Dyrektor­‑Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni m. st. Warszawy, Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marta Bejnar­‑Bejnarowicz, Prezeska Kongresu Ruchów Miejskich, radna miasta Gorzów Wielkopolski, prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Andrzej Leder z Polskiej Akademii Nauk.
Zachęcam do zapoznania się z załączonymi poniżej tekstami zapowiadającymi poszczególne sesje tematyczne.
Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,
dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i  Organizator Kongresu Obywatelskiego
Close Menu