Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WYSŁUCHANIA PUBLICZNE – KRAJOWY PLAN ODBUDOWY, UMOWA PARTNERSTWA

WYSŁUCHANIA PUBLICZNE – KRAJOWY PLAN ODBUDOWY, UMOWA PARTNERSTWA

W dniach 22-31 marca organizowana jest seria wysłuchań publicznych. Zależy nam, żeby uczestniczyło w nich jak najwięcej przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji społecznych. Zależy nam na głosie samorządów i instytucji – szkół, przedszkoli, szpitali, przychodni zdrowia, ośrodków pomocy społecznej czy urzędów pracy, na głosie nauczycieli, pielęgniarek i rezydentów, dyrektorów przedszkoli i biznesu, ważny jest głos każdego obywatela – matki rodzącej w szpitalu w trakcie pandemii, młodzieży, migrantów i mniejszości, w końcu ważne jest zabranie głosu w imieniu tych, którzy sami tego z różnych przyczyn zrobić nie mogą – słowem przedstawicieli każdej sfery publicznej, społeczno-gospodarczej i obywatelskiej. To szansa na przekazanie rządowi naszych rekomendacji w sprawie najważniejszych, tworzonych teraz dokumentów, kształtujących rozwój naszego kraju na najbliższą dekadę!

Stanowiska organizacji i postulat dłuższych konsultacji
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przy poparciu ponad  1000 organizacji (tj. 16 federacji branżowych, krajowych i regionalnych oraz ponad 120 indywidualnych organizacji pozarządowych) w lutym br. przekazała wspólne stanowisko wraz z wypracowanymi postulatami. Jednym z kluczowych wniosków, płynących z dotychczasowych prac była potrzeba wydłużenia trwającego procesu konsultacji i uwzględnienia wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności społeczeństwa obywatelskiego w pracach nad dokumentami strategicznymi.

Podczas jednego z posiedzeń Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa otrzymaliśmy zapewnienie Pani Minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej otwarte jest na potrzebę zorganizowania wysłuchań publicznych – mówi Karolina Dreszer-Smalec, prezeska zarządu OFOP – Nowa perspektywa jest ostatnią dużą szansą rozwojową w rozumieniu funduszy europejskich, dedykowaną naszemu krajowi. Wykorzystanie tych pieniędzy w jak najlepszy, najbardziej efektywny sposób w różnych obszarach – w tym też tych związanych z działalnością organizacji pozarządowych – wydaje się bardzo istotne, bo taka szansa już się więcej nie powtórzy, przynajmniej w takiej formie.

Czego będą dotyczyć wysłuchania i jak będą wyglądać
W planach jest przeprowadzenie 6 spotkań jeszcze w marcu. Pięć z nich będzie dotyczyć Krajowego Planu Odbudowy, szóste Umowy Partnerstwa. Ponadto trwają jeszcze rozmowy w sprawie wysłuchań publicznych programów krajowych, ale dokładne terminy nie są znane.
Spotkania odbywać się będą w formule online od 22 do 31 marca w godzinach 10 – 15. Zależy nam, żeby w spotkaniach wzięło udział, jak najwięcej organizacji. Technicznie mamy możliwość zapewnienia udziału w każdym spotkaniu ok. 500 osobom. Ale spotkania będą transmitowane i rejestrowane, więc zachęcamy również, żeby zaplanować sobie udział w spotkaniach w charakterze obserwatora. Każde spotkanie potrwa w przybliżeniu 5 godzin.

Kto jest organizatorem wysłuchań
Organizatorem spotkań są instytucje działające w ramach Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa w ramach Komitetu Umowy Partnerstwa. Po stronie rządowej instytucją wiodącą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiodącą rolę od strony organizacyjnej i technicznej wzięła na siebie z Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z innymi organizacjami.

Zgłoszenia na spotkania
Chęć uczestnictwa w wysłuchaniach będzie można zgłosić za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/ nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem każdego wysłuchania (a zatem odpowiednio do 20 marca do godz. 10:00 – dla wysłuchania które rozpoczyna się w poniedziałek 22 marca o godz. 10:00). Ta reguła dotyczyć będzie wszystkich kolejnych wysłuchań. Dla każdego z nich uruchamiany jest oddzielny formularz. Zgłasza się każdy – ważne jest oznaczenie czy w charakterze „zabierającego głos” czy „widza”.

Szczegółowy terminarz wysłuchań
●     22 marca (poniedziałek) – Odporność i konkurencyjność gospodarki (KPO)
●     23 marca (wtorek) – Transformacja Cyfrowa (KPO)
●     24 marca (środa) – Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia (KPO) – przedłużono nabór zgłoszeń do 15:00, dn. 22 marca (poniedziałek)
●     29 marca (poniedziałek) – Zielona energia i zmniejszenie energochłonności (KPO)  – przedłużono nabór zgłoszeń do 15:00, dn. 27 marca (sobota)
●     30 marca (wtorek) – Zielona, inteligentna mobilność (KPO)  – przedłużono nabór zgłoszeń do 15:00, dn. 28 marca (niedziela)
●     31 marca (środa) – Umowa Partnerstwa, w tym sposób zarządzania, monitorowania i rozdzielania funduszy, układ programów (szczegóły na temat tego wysłuchania zostaną opublikowane na dedykowanej stronie dostępnej w późniejszym terminie) – nabór zgłoszeń będzie trwał do 15:00, dn. 29 marca (poniedziałek)

… ale o co chodzi?
Krajowy Plan Odbudowy będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z tzw. Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility), jest to największa część Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), czyli odpowiedzi Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Fundusz Odbudowy ma dwa główne cele:
1) odbudowę i przywracanie odporności krajów UE na ewentualne kryzysy,
2) przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Wysłuchania publiczne w trybie „na żywo” jak i z możliwością ich „odsłuchania” znajdziecie na stronie: www.wysluchanieplanodbudowy.pl.

Natomiast Umowa Partnerstwa docelowo to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Wkrótce zostanie uruchomiona strona www wysłuchania publicznego w zakresie „umowy partnerstwa”.

Informacja stanowi przedruk wiadomości przesłanej do SCOPiW przez Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Close Menu