Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WSPIERAJ LOKALNIE – NIECH 1% ZOSTANIE W SOPOCIE

W 2020 r. wprowadzono usługę przygotowania rozliczeń podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową. Warto jednak pamiętać, że mechanizm wspierania organizacji pożytku publicznego jednym procentem naszego podatku jest nadal aktualny. Dzięki niemu, w minionym roku padła rekordowa kwota blisko 900 mln złotych, które trafiły do wybranych przez polskich podatników organizacji pożytku publicznego (OPP).

W Sopocie w roku 2020 spośród 20 408 osób, które złożyły zeznania podatkowe w sopockim Urzędzie Skarbowym, aż 63% podatników przekazało swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (12 835 osób). Wśród nich emeryci stanowili niespełna 6%. Sopocianie łącznie w 2020 r. przekazali na organizacje pożytku publicznego 1 715 605,57 zł. Jednakże niespełna 17% środków pochodzących z 1% trafiło do sopockich organizacji pożytku publicznego (283 452,30 zł)*.

Zachęcamy mieszkańców Sopotu do wspierania lokalnie działających OPP. Wtedy nasze pieniądze zostaną w naszym mieście!

W Sopocie, w roku 2021 uprawnionych do pozyskania 1% podatku są 42 organizacje pożytku publicznego (OPP). Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Zdecydowana większość z nich swoją troską obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chorujące, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Część z nich organizuje pomoc charytatywną, inne ofertę kulturalną, edukacyjną, czy zajęcia sportowe. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci, a także seniorów. Kilka prowadzi działalność w zakresie zdrowia, a jeszcze inne organizują opiekę dla potrzebujących. Są też organizacje, które swoją opieką otaczają  bezdomne zwierzęta. Wszystkie jednak niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Podatnicy rozliczający swoje dochody na formularzach PIT-37 i PIT-38 mogą zweryfikować swoje rozliczenie na Portalu podatkowym. Należy zalogować się do usługi Twój e-PIT: podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2020) albo używając profilu zaufanego.

Jeśli podatnik nie chce nic zmieniać w swoim zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę, a w ubiegłym roku przekazał swój 1% wybranej organizacji, w tym roku automatycznie 1% trafi do tej samej organizacji.

Jeśli w ubiegłym roku podatnik nie przekazał swojego 1% podatku OPP lub wybrana w ubiegłym roku OPP w tym roku nie jest uprawniona, albo podatnik chce zmienić organizację, wówczas po zalogowaniu do systemu podatnik może zmodyfikować swoje zeznanie, wskazując KRS nowej organizacji poprzez wybranie opcji „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Jeśli podatnik ma problem z zalogowaniem do „Twój e-PIT” albo chce rozliczyć się samodzielnie może skorzystać z darmowego, wiarygodnego programu do rozliczeń PITax. Łatwe podatki, przygotowanego specjalnie dla Sopotu w ramach kampanii „Wspieraj lokalnie”. Program daje 100 procentową gwarancję poprawności rozliczeń. Zawiera także aktualną bazę sopockich OPP uprawnionych do pozyskania 1% podatku. Program umożliwia elektroniczną wysyłkę PITa oraz generuje oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet. Wystarczy zalogować się na https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-sopotu/, podążać za czytelną instrukcją i wypełnić zeznanie.

Również emeryci i renciści rozliczani przez organ rentowy (ZUS) mogą przekazać swój 1% wybranej organizacji. Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej organizacji oraz swoje dane identyfikacyjne.

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotkach informacyjnych do pobrania w wersji elektronicznej ze strony Miasta lub Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (poniżej). Wersje papierowe można pobrać po uprzednim umówieniu w siedzibie SCOPiW (ul. Marynarzy 4 w Sopocie).

Załączniki do pobrania:

  1. Wykaz sopockich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020
  2. Deklaracja PIT-OP dla emerytów i rencistów rozliczanych przez ZUS
  3. Afisz „Sopocianie sopocianom 1%” 

 

*Dane udostępnione w dniu 03.03.2021 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie

Close Menu