Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WSPIERAJ LOKALNIE – NIECH 1% ZOSTANIE W SOPOCIE

WSPIERAJ LOKALNIE – NIECH 1% ZOSTANIE W SOPOCIE

Pomimo przygotowania rozliczeń podatkowych za rok 2019 przez Krajową Administrację Skarbową warto pamiętać, że mechanizm wspierania organizacji pożytku publicznego jednym procentem naszego podatku jest nadal aktualny. W minionym roku do sopockich OPP z tytułu 1% trafiło 889 540,00 zł. Aby nasze pieniądze również w tym roku trafiły do wybranej organizacji powinniśmy zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę na specjalnej stronie internetowej.

Wszyscy podatnicy rozliczający swoje dochody na formularzach PIT-37 i PIT-38 mogą zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę. W tym celu należy wejść na [klik->] Portal podatkowy i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2019) albo używając profilu zaufanego.

Co ważne – możliwość przekazania 1% wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) jest nadal aktualna!

Jeśli podatnik nie chce nic zmieniać w swoim zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę, a w ubiegłym roku przekazał swój 1% wybranej organizacji, w tym roku automatycznie 1% trafi do tej samej organizacji.

Jeśli w ubiegłym roku podatnik nie przekazał swojego 1% podatku OPP lub wybrana w ubiegłym roku OPP w tym roku nie jest uprawniona, albo podatnik chce zmienić organizację, wówczas po zalogowaniu do systemu podatnik może zmodyfikować swoje zeznanie, wskazując KRS nowej organizacji poprzez wybranie opcji „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Jeśli podatnik ma problem z zalogowaniem do „Twój e-PIT” albo chce rozliczyć się samodzielnie może skorzystać z darmowego, wiarygodnego programu do rozliczeń [klik->] PITax. Łatwe podatki, przygotowanego specjalnie dla Sopotu w ramach kampanii „Wspieraj lokalnie”. Program daje 100 procentową gwarancję poprawności rozliczeń. Zawiera także aktualną bazę sopockich OPP uprawnionych do pozyskania 1% podatku. Program umożliwia elektroniczną wysyłkę PITa oraz generuje oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet. Wystarczy zalogować się na https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-sopotu/, podążać za czytelną instrukcją i wypełnić zeznanie.

Również emeryci i renciści rozliczani przez organ rentowy (ZUS) mogą przekazać swój 1% wybranej organizacji. Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację [klik->] PIT-OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej OPP oraz swoje dane identyfikacyjne.

W tym roku w Sopocie uprawnionych do pozyskania 1% podatku są 42 organizacje. Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, czy też opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w niniejszej [klik->] ulotce informacyjnej. Wersję papierową ulotki można pobrać w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4 w Sopocie).

Pobierz:

1. Wykaz sopockich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019

2. Deklaracja PIT-OP dla emerytów i rencistów rozliczanych przez ZUS

Close Menu