Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH – JAK POMAGAJĄC INNYM ZADBAĆ O SIEBIE

WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH – JAK POMAGAJĄC INNYM ZADBAĆ O SIEBIE

Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander zaprasza do udziału w profilaktycznym programie ochrony i wzmocnienia osób udzielających wsparcia uchodźcom przebywającym na terenie Sopotu.

Jeżeli wspierasz osoby w kryzysie uchodźczym z Ukrainy przebywające w Sopocie, robisz to zawodowo lub jako wolontariusz/wolontariuszka, ZADBAJ O SIEBIE!

W ramach projektu „WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH – JAK POMAGAJĄC INNYM ZADBAĆ O SIEBIE”

  1. zostanie wypracowany Kodeks etyki pomagania w Centrum Wsparcia Ukrainy – zbiór zasad etycznych, wartości i norm wyznaczających standardy zachowania etycznego w pracy/ w wolontariacie, w relacji z uchodźcami/ w relacji z zespołem.  Pomoże określić przestrzeń i ramy działania, służyć będzie spójności i przejrzystości działań.
  2. odbędą się spotkania wspierające – grupowe i indywidualne spotkania, konsultacje dające możliwość omówienia i przepracowania trudnych, sytuacji, kryzysów i napięć; spotkania wzmocnią osobę i zespół, zbudują poczucie wspólnej misji i celu, poprawiając relacje w zespole i komunikację z uchodźcami; m.in. spotkania superwizyjne, grupy samopomocowe, indywidualne konsultacje specjalistyczne.
  3. odbędą się warsztaty i szkolenia psychoedukacyjne, które zwiększą poziom wiedzy i umiejętności dbania o własny dobrostan psychiczny,  o własne granice, wyposażą w narzędzia niezbędne do skutecznego niesienia pomocy; m.in.: szkolenia: Pierwsza pomoc psychologiczna, warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem, Profilaktyka wypalenia zawodowego, warsztaty międzykulturowe, inne – w zależności od zgłaszanych potrzeb.

DBAJĄC O SIEBIE JESTEŚMY W STANIE BARDZIEJ SKUTECZNIE POMÓC INNYM!

Pierwsza edycja szkoleń psychoedukacyjnych dedykowana jest przede wszystkim wolontariuszom oraz pracownikom Centrum Wsparcia Ukrainy. Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Szkolenia odbędą się: 10.08, 16.08, 22.08, 05.09 oraz 14.09.2022 r. w godz. 18.15-20.15, w Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie, Al. Niepodległości 749.

Osoby zainteresowane prosimy o mailowe zgłoszenia:  d.gimenez@ekspresja.org

Więcej informacji: Dagmara Gimenez: 519541278 / d.gimenez@ekspresja.org

Agnieszka Kobierowska: 690 595 033 / agnieszka.kobi@wp.pl

Bieżące informacje o projekcie, harmonogram działań:

FB / Wsparcie dla Wspierających FB / Wolontariusze Sopockiego Centrum Wsparcia Ukrainy

Zadanie „Wsparcie dla Wspierających” dofinansowane ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Close Menu