Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Uzupełniający nabór na ławników | 15 kwietnia br.

Uzupełniający nabór na ławników | 15 kwietnia br.

Rada Miasta Sopotu informuje o trwającym uzupełniającym naborze kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Sopocie na kadencję w latach 2020-2023.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Sopotu na [KLIK-> POBIERZ] karcie zgłoszenia do 15 kwietnia br. :
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Sopotu.

Szczegółowe informacje, w tym kryteria kandydatów na ławników w [klik-> POBIERZ] OGŁOSZENIU RADY MIASTA SOPOTU oraz w BIP Sopot.

Close Menu