Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

URLOP WYPOCZYNKOWY | 2 – 17 SIERPNIA BR.

URLOP WYPOCZYNKOWY | 2 – 17 SIERPNIA BR.

Informujemy, że w dniach 2 – 17 sierpnia doradztwo i konsultacje w ramach „Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” nie będą realizowane. Na wszelkie wiadomości odpowiemy po powrocie z urlopu wypoczynkowego.

W sprawach wolontariatu zapraszamy do kontaktu z Patrycją Szczepańską: 729 863 777, p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl.

W sprawach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego oraz Sopockich Domów Sąsiedzkich do kontaktu pozostaje Zuzanna Ostrowska: 699 857 138, sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl.

W sprawach Akumulatora Społecznego oraz pozostałych niecierpiących zwłoki można kontaktować się z Jakubem Nowakiem: 513 743 810, scop@sopot.pl.

Close Menu