Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Urlop wypoczynkowy | 11 – 26 lipca br.

Urlop wypoczynkowy | 11 – 26 lipca br.

Informujemy, że w dniach 11 – 26 lipca doradztwo i konsultacje w ramach „Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” nie będą realizowane. Na wszelkie wiadomości odpowiemy po powrocie z urlopu wypoczynkowego.

W sprawach wolontariatu zapraszamy do kontaktu z Patrycją Szczepańską: 729 863 777, p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl.

W sprawach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego oraz Sopockich Domów Sąsiedzkich do kontaktu pozostaje Zuzanna Ostrowska: 699 857 138, sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl.

W sprawach Akumulatora Społecznego oraz pozostałych niecierpiących zwłoki można kontaktować się z Jakubem Nowakiem: 513 743 810, scop@sopot.pl.

W dniu 25 lipca Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

Close Menu