Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

TWOJE 1,5% MA ZNACZENIE! WSPIERAJ SOPOCKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO!

TWOJE 1,5% MA ZNACZENIE! WSPIERAJ SOPOCKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO!

Blisko 16 milionów Polek i Polaków w roku 2022 przekazało ponad 1 miliard 114 milionów złotych wspierając organizacje pożytku publicznego w ramach mechanizmu 1%. Rok 2022 przyniósł wiele zmian w systemie podatkowym. Wpłynęły one także na funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego. Obecnie większość organizacji obawia się, że środki nie będą przekazywane i pozostaną w budżecie Państwa. Czy tak się stanie? Ile pieniędzy z należnego podatku trafi do lokalnie działających organizacji pożytku publicznego? Masz na to wpływ! Przekaż 1,5% swojego podatku wybranej, sopockiej organizacji pożytku publicznego.

W roku 2023 podatnicy, dzięki usłudze Twój e-PIT, dostają wypełnione PIT-y. Co do zasady – nie trzeba z nimi już nic robić. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu namawia jednak mieszkańców Sopotu do ich weryfikacji i uzupełnień. Chodzi przede wszystkim o wskazanie w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobimy – 1,5% należnego podatku pozostanie w budżecie państwowym i nie zasili budżetu wybranej organizacji.

W Sopocie swoją siedzibę ma ponad 300 organizacji pozarządowych. Jednakże tych ze statusem pożytku publicznego, które są uprawnione do pozyskania 1,5% podatku w 2023 r., są 43 (POZNAJ SOPOCKIE OPP [KLIK-> TUTAJ]). Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Większość z nich swoją troską obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chorujące, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Część organizuje pomoc charytatywną. Inne ofertę kulturalną, edukacyjną, czy zajęcia sportowe. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci, a także seniorów. Kilka prowadzi działalność w zakresie zdrowia, a jeszcze inne organizują opiekę dla potrzebujących. Są także organizacje, które swoją opieką otaczają  bezdomne zwierzęta z Sopotkowa. Wszystkie niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Jeśli wypełniasz PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 możesz zdecydować, do której z organizacji trafi Twoje 1,5% należnego podatku. Możesz wskazać nową OPP w swoim zeznaniu  elektronicznym (lub papierowym), ale możesz także pozostawić tę wskazaną w ubiegłym roku. Jeśli w roku ubiegłym nie wskazałeś żadnej organizacji, a w roku 2023 r. nic nie zrobisz ze swoim PIT-em, to urząd skarbowy pozostawi środki w budżecie Państwa. Podobnie się stanie, jeśli organizacja, którą wspierałeś w ubiegłym roku, w tym roku nie jest uprawniona do pozyskania 1,5%.

Również emeryci i renciści mogą przekazać swoje 1,5% wybranej organizacji. Wystarczy do 2 maja* złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację [klik->] PIT-OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej organizacji oraz swoje dane identyfikacyjne.

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotce informacyjnej do pobrania [klik->] TUTAJ. Wersje papierowe można otrzymać w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie.

*Czas na złożenie PIT oraz PIT-OP do urzędu skarbowego co do zasady mija 30 kwietnia. W 2023 r. czas mamy czas do 2 maja ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę,  a kolejny dzień (1 maja), jest dniem wolnym od pracy.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. [KLIK->] AFISZ SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1,5% – 2023

2. [KLIK ->] ULOTKA SOPOCKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1,5% – 2023

Close Menu