Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

TRWA WERYFIKACJA SOPOCKICH OPP!

TRWA WERYFIKACJA SOPOCKICH OPP!

UWAGA organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego (OPP).

Wspólnie z Urzędem Miasta Sopotu przygotowujemy się do kolejnej, już 12tej edycji kampanii „SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1%”.

Z analizy „Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057” z dnia 10.02.2021 r. wynika, iż uprawnionych do pozyskania w 2021 r. jest 29 OPP z siedzibą w Sopocie oraz 6 OPP, które mają swoje jednostki działające w Sopocie (łącznie 35 OPP).

Zapoznaj się z wykazem uprawnionych w 2021 r. sopockich OPP [klik->] TUTAJ i sprawdź, czy nie brakuje tu Twojej organizacji! Jeśli tak – napisz do nas niezwłocznie podając niezbędne dane. Na informację czekamy do 26 lutego br.

POBIERZ:

Wykaz sopockich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok

Close Menu