Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SZUKASZ PRACY? DOŁĄCZ DO PROJEKTU „SOPOT – AKTYWNI MIESZKAŃCY”!

SZUKASZ PRACY? DOŁĄCZ DO PROJEKTU „SOPOT – AKTYWNI MIESZKAŃCY”!

Masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? Zgłoś się do projektu [KLIK->] „Sopot – Aktywni Mieszkańcy”. Rynek pracy jest wymagający, w szczególności dla osób, które zmagają się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Sopot wraz ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji proponuje mieszkańcom wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej.

W najbliższy czwartek, 2 lipca w godz. 10.00-17.00  weź udział w „Dniu Otwartym” (ul. Marynarzy 4, sala nr 1/parter) a pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji odpowiedzą na Twoje wszelkie pytania dotyczące projektu i możliwości udzielenia wsparcia.

W ramach projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy” organizatorzy umożliwiają:

  • wsparcie asystenta, który będzie towarzyszył uczestnikowi w działaniach dotyczących poszukiwania pracy, rozwoju osobistego, może być wsparciem w poruszaniu się po mieście czy załatwianiu spraw urzędowych,
  • konsultacje psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia i kursy zawodowe potwierdzone  certyfikatem.

Osoby biorące udział w projekcie są traktowane indywidualnie. Rodzaj wsparcia, wybór kursu zawodowego, ścieżka rozwoju są dopasowywane do predyspozycji i możliwości uczestnika. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są gotowi do wysłuchania każdej, indywidualnej historii.

Projekt Sopot – Aktywni Mieszkańcy skierowany jest do osób bezrobotnych bądź pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub uczniów/studentów. Warunkiem przystąpienia do projektu jest mieszkanie na terenie Sopotu.

Wsparcie udzielane jest osobom z niepełnosprawnościami, zmagającym się z problemami psychicznymi, osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej. Dzięki poprzedniej edycji projektu 10 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i 16 osób znalazło pracę.

Zapraszamy na Dzień Otwarty projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy”

2 lipca, w godz. 10.00-17.00
ul. Marynarzy 4, sala nr 1 (parter)

Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące projektu, możliwości udzielenia wsparcia.

Więcej informacji na stronie: [klik->] Aktywni Mieszkańcy

Facebook: [klik->] Sopot Aktywni Mieszkańcy

Kontakt: scop@sopot.pl, ekspresja.org@gmail.com

Telefon: 513 743 810, 729 863 879

Biuro projektu Aktywni Mieszkańcy
ul. Marynarzy 4. Pokój nr 17-18 lub 3
czynne w godz.:

  • poniedziałek 9.00-18.00
  • wtorek 8.30-16.00
  • środa 9.00-18.00
  • czwartek 8.30-16.00
  • piątek 8.30-14.00

Pobierz:

Plakat dzień otwarty projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy”

Close Menu