Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  GDAŃSK – 1-11 CZERWCA 2019

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI GDAŃSK – 1-11 CZERWCA 2019

Trzydzieści lat temu, 4 czerwca, odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwyciężyła demokracja i narodziło się społeczeństwo obywatelskie.

Gdańsk chce świętować ten czas – być razem. W dniach 1 – 11 czerwca w 13 miejscach w centrum Gdańska odbędzie się ponad 100 wydarzeń, w tym m.in. wspólne świąteczne śniadanie, debaty, warsztaty, wykłady, koncerty, spotkania autorskie i projekcje filmowe.

Warto zaplanować sobie czas i odwiedzić w dniach 1–4 czerwca, w godz. 10.00-18.00 STREFĘ SPOŁECZNĄ ŚWIĘTA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI Naprzeciwko wejścia głównego do Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) zostanie zorganizowana przestrzeń,  której gospodarzami będzie ponad 180 organizacji pozarządowych z Pomorza. Strefa ma na celu pokazanie  wieloletniego dorobku organizacji społecznych – tego wszystkiego co się w Polsce wydarzyło dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu sektora pozarządowego.

Serdecznie polecamy uwadze sesję „SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA. SAMORZĄD, ORGANIZACJE SPOŁECZNE I AKTYWNI OBYWATELE W NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI” , która odbędzie się 3 czerwca w Ogrodzie Zimowym ECS w godz. 14.30-15.45.

Close Menu