strona główna
Aktualnosci Wiecej o SCOP Doradztwo Centrum Wolontoriatu Baza NGO
Aktualności >>
SCOPiW >>
Punkt Wsparcia NGO >>
Organizacja wolontariatu
w Sopocie
>>

Baza NGO >>
Aktualne, przydatne informacje dla III sektora. Starsze wiadomości dostępne są w Archiwum wydarzeń
Kim jesteśmy.
Czym się zajmujemy.
Gdzie jesteśmy.
Poznaj nas!

Kompleksowa oferta merytorycznego doradztwa. Skorzystaj z indywidualnych konsultacji dla org. pozarządowych.
Sieciujemy sopocki wolontariat, prowadzimy bazę wolontariuszy i ofert wolontaryjnych, wspieramy w pośrednictwie.
Szukasz partnera działającego na rzecz sopocian? Zapraszamy do przygotowywanej właśnie bazy danych instytucji.


  >Strona główna » Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych

Od 2002 roku sopockie organizacje pozarządowe posiadają swoją reprezentację w postaci Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. 10.10.2016 r. to początek nowej kadencji Rady (2016-2019),
w której skład wchodzi dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedstawiciele Sopockiej Rady zostali wybrani, zgodnie z Regulaminem SROP, podczas Powszechnego Zebrania Przedstawicieli Sopockich Organizacji Pozarządowych. Sopocka Rada w założeniu ma stanowić płaszczyznę wymiany poglądów, doświadczeń i oczekiwań sopockiego III sektora.

Podczas I zebrania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, w dniu 26.10.2016 r. dokonano wyboru Prezydium Rady.

I. Skład Rady Sopockich Organizacji Pozarządowych w kadencji 2016 - 2019

  • Horak Anna (Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji), Przewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  • Tarasiewicz Małgorzata (Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu), Wiceprzewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  • Brudzyńska Joanna (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot), Sekretarz Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  • Andrzejczak Paweł (Sopocki Klub Lekkoatletyczny)
  • Dudycz-Hajgiel Barbara (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON)
  • Gosławska-Mironowicz Marta (Fundacja Grupy Ergo Hestia Na Rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Integralia)
  • Kordas Adrian A. (Fundacja MY)
  • Lewandowska Ewa (Fundacja Sport Na Zdrowie)
  • Wyrzykowska Agnieszka (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Pomorski, Koło w Sopocie)

II. Regulamin Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych - Pobierz

III. Regulamin Powszechnego Zebrania Przedstawicieli Sopockich Organizacji - Pobierz

IV. Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na 2016 r. – Pobierz

V. Kontakt do Rady:
Biurem organizacyjnym Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wszelkie pytania lub problemy, którymi Rada, w Państwa opinii, powinna się zająć prosimy kierować na adres biura organizacyjnego SROP:
ul. Marynarzy 4
81-835 Sopot
tel./fax: (58) 341-83-52
lub bezpośrednio do Sopockiej Rady, na kontakt mailowy:
rada@scop.sopot.pl

VI. Protokoły ze spotkań Rady

pobierz
Protokoły SROP w kadencji 2011-2013


pobierz
Protokoły SROP - 2014


pobierz
Protokoły SROP - 2015


pobierz
Protokół SROP - 27.01.2016


pobierz
Protokół SROP - 24.02.2016


pobierz
Protokół SROP - 29.03.2016


pobierz
Protokół SROP - 02.06.2016


pobierz
Protokół SROP - 22.06.2016VII. Sprawozdania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych

pobierz
Sprawozdanie z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2009 - 2011


pobierz
Sprawozdanie za listopad 2011- listopad 2012


pobierz
Sprawozdanie z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych za okres 2011 - 2013


pobierz
Sprawozdanie z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych za okres 2013 - 2015


pobierz
Sprawozdanie z działalności Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych za okres 2013 - 2016VIII. Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych w kadencji 2009 - 2011


pobierz
List Przewodniczącej SROP w kadencji 2009-2011


pobierz
Zestawienie protokołów ze spotkań organizacyjnych SROP w kadencji 2009 - 2011


pobierz
Skład Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2009 - 2011


IX. Komunikaty Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych:

Zaproszenie na spotkanie sprawozdawcze Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych!
Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli sopockiego sektora pozarządowego na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się 10.10.2016 r. o godzinie 16.30 w budynku Urzędu Miasta Sopotu w Sali Herbowej (sala numer 36).

Potwierdzenia udziału w zebraniu należy kierować do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowej, do dnia 5.10.2016 r. na adres: biuro@scop.sopot.pl.

Osoby chętne do kandydowania powinny posiadać ze sobą pełnomocnictwo swojej organizacji. W głosowaniu – każda organizacja posiada jeden głos.

Szczegółowe informacje:
http://scop.sopot.pl/news/article_2016_09_14_1550.html
Serwis internetowy SCOP ©2007-2009 Instytut Informacji Publicznej, projekt: Platforma Medialna PMEDIA