Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPOTKANIE KONSULTACYJNE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY | 22 SIERPNIA BR.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY | 22 SIERPNIA BR.

Do 31 sierpnia br. trwają konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi (…) na 2023 rok. Jeśli zauważacie problemy sopocian/Sopotu, którymi organizacje pozarządowe powinny zająć się priorytetowo – warto to zgłosić!

W poniedziałek 22 sierpnia, o godz. 16.30 w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędzie się spotkanie konsultacyjne Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami/kami sopockich ngo’sów.

Tutaj znajdziesz projekt [klik->] „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2023”

W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które w roku 2023 Gmina Miasta Sopotu planuje zlecać organizacjom pozarządowym  (Rozdział 6 Programu)  oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 5 Programu). Porozmawiamy o aktualnych potrzebach i problemach mieszkańców, którymi w Państwa opinii mogłyby zając się organizacje pozarządowe.

Uwagi do Programu można też składać do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych na [klik->] formularzu konsultacyjnym drogą mailową (biuro@scop.sopot.pl) do 31 sierpnia br. do godz. 10.00.

Informacja źródłowa dostępna w [klik->] BIP Sopot

Close Menu