Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z ngo’sami na 2022 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z ngo’sami na 2022 r.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu  [klik->] „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2022”

Spotkanie odbędzie się we wtorek 7 września, o godz. 16.30 w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych.

W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które w roku 2022 planuje się zlecać organizacjom pozarządowym (Rozdział 6 Programu) oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 5 Programu).

Jeśli zauważacie problemy sopocian/Sopotu, którymi w 2022 r. organizacje pozarządowe powinny zająć się priorytetowo i macie gotowość do ich rozwiązywania – zapraszamy do zgłoszeń!

Close Menu