Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPOTKANIE INAUGURACYJNE KONGRESU KOBIET | 25.06

SPOTKANIE INAUGURACYJNE KONGRESU KOBIET | 25.06

DO WSZYSTKICH PRODEMOKRATYCZNYCH
I PRO EGALITARNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Stowarzyszenie Kongres Kobiet zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane szeroko rozumianą problematyką równości do wzięcia udziału w spotkaniu inaugurującym prace nad zakresem tematycznym XVI Kongresu Kobiet. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 15.30 w Sopocie w Centrum Kultury przy ul. Mamuszki 14.

W dniach 28-29 września w Ergo Arenie (Sopot-Gdańsk) odbywać się będzie XVI Ogólnopolski Kongres Kobiet, organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz trójmiejskie prezydentki; panią Magdalenę Czarzyńską Jachim (Sopot), panią Aleksandrę Dulkiewicz (Gdańsk), panią Aleksandrę Kosiorek (Gdynia), przy współudziale wojewody pani Beaty Rutkiewicz oraz marszałka Mieczysława Struka.

Hasłem tegorocznego Kongresu jest „Świat według kobiet”. Zapraszamy – jak zwykle!- kobiety z całej Polski, z różnych środowisk, ze wsi i miast, zapraszamy ministerki, rolniczki, akademiczki, feministki, ekonomistki, aktorki, sołtyski, samorządowczynie i organizacje pozarządowe, by rozmawiać i tworzyć realne projekty egalitarnej demokracji w Polsce, bo dużo mamy jeszcze nierówności i wykluczeń, które dotykają w szczególności kobiety.

Jak co roku organizujemy kilkanaście centrów tematycznych, kilkadziesiąt paneli, warsztatów, porad i innych eventów. Propozycje tematyczne powinny odzwierciedlać zarówno problematykę krajową jak i lokalną, międzynarodową, polityczną, samorządową, zdrowotna, edukacyjną, kulturową i inne. Tematy tworzone są oddolnie. Zapraszamy wszystkie zainteresowane szeroko rozumianą problematyką równości organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniu inaugurującym prace nad zakresem tematycznym XVI Kongresu Kobiet. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 15.30 w Sopocie w Centrum Kultury przy ul. Mamuszki 14.

Przybywajcie niezawodnie!!

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Informacja stanowi treść zaproszenia Stowarzyszenia Kongresu Kobiet

Close Menu