Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA SOPOCKIEGO HUFCA ZHP!

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA SOPOCKIEGO HUFCA ZHP!

Hufiec ZHP Sopot współpracuje z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od ponad 15 lat, jednakże rok 2020 obfitował w szczególne doświadczenia współpracy.

Okres pandemii znacząco  zmienił codzienne funkcjonowanie III sektora, stawiając przed organizacjami pozarządowymi  mnóstwo wyzwań. Wpływ Covid-19 spowodował, iż ponad połowa organizacji w Polsce zawiesiła całkowicie lub w znacznej mierze swoją działalność, a blisko 40% w obliczu nowych potrzeb podjęła się nowych działań.

Taką organizacją, która natychmiast podjęła się organizacji pomocy tam, gdzie była potrzeba był Sopocki Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

W tym wyjątkowym czasie Hufiec Sopot podjął się wielu różnych działań mających na celu niesienie wsparcia i pomocy, tym którzy tego potrzebowali, docierając do jednostek ochrony zdrowia, mieszkańców Sopotu, uczniów sopockich szkół, ale także szeroko poza granice naszego  miasta.

Pełnoletni harcerze i harcerki włączyli się w organizowaną przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pomoc sąsiedzką dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia  (głównie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, rodzin z problemem uzależnienia oraz przemocy domowej). Z dumą obserwowaliśmy pełną gotowość i zaangażowanie harcerzy–wolontariuszy we  wspieraniu potrzebujących, m.in. w robieniu zakupów, realizacji recept, dostarczaniu paczek żywnościowych do najuboższych mieszkańców Sopotu.

Sopocki Hufiec zainicjował także lokalną akcję „Szyj maseczki z ZHP Sopot”. Zaangażował do tego zarówno harcerzy, jak i mieszkańców Sopotu, którzy szyli maseczki, a kolejno przekazywali je do potrzebujących jednostek ochrony zdrowia. Pierwszą partię maseczek (ok. 300 szt.) z samodzielnie pozyskanego materiału w duchu solidarności przekazali do Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie. Kolejne wspierały sopockie organizacje pozarządowe oraz placówki medyczne z Trójmiasta, a także bezpośrednio potrzebujących sopocian.

Sopocki Hufiec był także bardzo aktywny w działaniach inicjowanych i organizowanych przez Chorągiew Gdańską ZHP. Sopoccy harcerze i harcerki do późnych nocnych godzin podejmowali się dezynfekcji i próżniowego pakowanie przyłbic przekazywanych przez firmy oraz WOŚP, które kolejno przekazywali (również organizując transport we własnym zakresie) potrzebującym placówkom. Działania te okazały się na tyle potrzebne, iż zakupili drukarki 3D i wdrożyli akcję „WYdrukujMY przyłbice” zajmując się samodzielnym drukowaniem przyłbic, ich montowaniem i pakowaniem w warunkach sanitarnych. Oczywiście przyłbice trafiły do potrzebujących instytucji, w tym ponad 50 sztuk do sopockich organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi.

Kolejną inicjatywą zorganizowaną przez Hufiec ZHP były „Korki z Hufcem Sopot”. Akcja była odpowiedzią na potrzebę pomocy w nauce najmłodszym sopockim harcerzom, ale także innym dzieciom, które w związku z COVID-19 miały trudnościami w nauce. Zajęcia prowadzone były online, a dopasowane czasowo do ucznia i korepetytora-wolontariusza – harcerza sopockiego Hufca.

Setki godzin wolontariatu to aktywność grupy ponad 30 harcerzy i harcerek ZHP Hufca Sopot, którzy pomagali i nadal pomagają najbardziej potrzebującym wsparcia sopocianom, a także instytucjom  medycznym (nie tylko z Trójmiasta).

Jesteśmy dumni, że w tym okresie mogliśmy współpracować ze wspaniałą kadrą ZHP Hufiec Sopot na czele z phm. Patrycją Misiołek – Komendantką Hufca ZHP Sopot oraz pwd. Tomaszem Raczyńskim – koordynatorem służby Hufca ZHP Sopot. Za tę działalność z dumą nominowaliśmy Ich do  Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce”, którą Prezydent wyróżnił naszych sopockich Harcerzy w 2020 r.

Dziś, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza z serca dziękujemy Wam za tę szczególną aktywność. Dziękujemy za Wasze „sopockie serca”, które pełne odwagi, gotowości, zaangażowania i  kreatywności biją dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta! 

Niech Wam się dzieje jak najpiękniej i jak najpomyślniej!

Zespół Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji

Close Menu