Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Nominuj organizację do Nagrody „Sopockie Serce”

Nominuj organizację do Nagrody „Sopockie Serce”

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę „Sopockie Serce” w 2006 r. Od tego czasu przyznawana jest corocznie organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Zwycięzca otrzymuje statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną. W tym roku jej wysokość została podniesiona do 10 tys. zł. Wnioski można składać do 18 sierpnia br.

– Wszystkie organizacje pozarządowe są miastu i mieszkańcom Sopotu niezwykle potrzebne – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Z ich pracy, z ich zaangażowania i wsparcia korzystamy wszyscy, na bardzo wielu płaszczyznach. Jak wiele dobrego mogą zdziałać, pokazała pandemia, podczas której ich pomoc była nie do przecenienia. Niestety organizacje pozarządowe wciąż borykają się z brakiem systemowej pomocy finansowej od rządu – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Organizacje pozarządowe wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody „Sopockie Serce” mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego do 18 sierpnia 2023 r.

Regulamin Nagrody wraz z wnioskiem nominacyjnym pobierz [klik->] TUTAJ

Informacja stanowi przedruk ze strony: www.sopot.pl

Close Menu