Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SOPOCKIE SERCE 2021. NABÓR WNIOSKÓW DO 20 SIERPNIA BR.

SOPOCKIE SERCE 2021. NABÓR WNIOSKÓW DO 20 SIERPNIA BR.

Do 20 sierpnia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 6.000,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego do 20 sierpnia 2021 r.

Zachęcamy do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie odniosła wyjątkowe osiągnięcia oraz w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta Sopotu.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać do 20 sierpnia br. w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, Prezydent rozstrzygnie konkurs.

Do pobrania:

[klik->] REGULAMIN  PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SOPOTU„SOPOCKIE SERCE”

[klik->] WNIOSEK NOMINACYJNY DO NAGRODY  PREZYDENTA MIASTA SOPOTU „SOPOCKIE SERCE”

[klik->] Zarządzenie Nr  601 /2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

Źródło informacji: BIP Sopot

Close Menu