Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SOPOCKIE DOMY SĄSIEDZKIE

SOPOCKIE DOMY SĄSIEDZKIE

W 2021 roku Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji zlecono zadanie animacji Sopockich Domów Sąsiedzkich.

Stowarzyszeniu zależy na tworzeniu faktycznych centrów sąsiedzkich opartych na potencjale mieszkańców, sprzyjających wymianie doświadczeń, nawiązywaniu dialogu pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Widzimy potencjał i chęć w mieszkańcach do integracji, a także – coraz większą potrzebę zwrócenia się wobec swoich lokalnych społeczności. Oferta tworzona została w oparciu o dotychczasowe działania, ale też, poprzez animację i działanie ze społecznością chcemy, by jak najwięcej wydarzeń było tworzonych przez mieszkańców – dla mieszkańców. Widzimy, że to właśnie inwestycja w ludzi, stworzenie przyjaznej, otwartej przestrzeni, zwraca się w postaci wspólnych inicjatyw, chęci podzielenia się z sąsiadami swoimi umiejętnościami, doświadczeniem.

Działania odbywały się nieco ponad 6 miesięcy – od połowy maja do końca grudnia w pięciu miejscach:

  • BS „Broadway” w Filii Biblioteki Sopockiej ul. Kolberga 9 (Brodwino)
  • BS „Koc i Książka” w Filili Biblioteki Sopockiej ul. Kazimierza Wielkiego 14 (Dolny Sopot)
  • DS „Alternatywy 5” ul. Mazowiecka 26 (Kamienny Potok)
  • DS „Potok” ul. Kraszewskiego 31 (Kamienny Potok)
  • DS„Tęczowy Dom” ul. 23 Marca 32C (Przylesie)

Aktualny harmonogram dostępny w zakładce „wydarzenia” na naszym profilu na Facebook’u, <klik>

Zachęcamy także do składania wniosków do Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego – inicjatywy sąsiedzkie do 1000zł, na zasadzie regantingu, nabór ciągły do wyczerpania środków (16 tys. zł)
więcej informacji <klik>

Wszystkie osoby korzystające z oferty Domów Sąsiedzkich obowiązuje poniższy regulamin:
REGULAMIN SOPOCKICH DOMÓW SASIEDZKICH

Zapraszamy do kontaktu:
sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl
tel. 699 857 138

Close Menu