Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Sopocki Fundusz Sąsiedzki 2024 wystartował

Sopocki Fundusz Sąsiedzki 2024 wystartował

Ruszył nabór wniosków na minigrant do 1 000,00 zł – Sopocki Fundusz Sąsiedzki

1. CZYM JEST SOPOCKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI?
Jest to część budżetu Sopockich Domów Sąsiedzkich (10 tys. zł), o którym bezpośrednio mogą decydować Mieszkańcy poprzez zgłaszanie swoich projektów. Jego celem jest pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej sopocian i sopocianek oraz wzmacnianie więzi sąsiedzkich i lokalnej współpracy.

2. O JAKIE ŚRODKI MOGĘ APLIKOWAĆ?
Do 1000,00 zł na realizację 1 inicjatywy.

3. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY INICJATYW?
Grupy co najmniej 3 osobowe, chcące realizować wspólnie działania; mogą to być np. grupy sąsiadów, uczniów, koła zainteresowań, grupy wolontariuszy itp. Osoby wchodzące w skład grupy w przeważającej liczbie muszą być mieszkańcami Sopotu.
Uwaga – swoje inicjatywy mogą zgłaszać także grupy osób, które są niepełnoletnie, wystarczy że będą miały dorosłego opiekuna.

4. NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ KWOTĘ, O KTÓRĄ APLIKUJĘ?
Dofinansowanie może być przeznaczone na inicjatywy służące dobru wspólnemu i integracji Mieszkańców Sopotu. Pomysły mogą obejmować takie działania jak, np.: zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania, festynu, koncertu, wystawy, zajęć cyklicznych bądź jednorazowych. Mogą to być także inicjatywy służące rozwiązaniu wspólnego, sąsiedzkiego problemu.

5. KTO JEST OPERATOREM ŚRODKÓW?
Operatorem funduszu, który w roku 2024 stanowi 10 000,00 zł jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – realizator zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”. To do tej organizacji składa się wnioski i współpracuje przy realizacji swojego pomysłu.

6. CZY KTOŚ POMOŻE MI W PISANIU WNIOSKU?
Nie masz doświadczenia w pisaniu projektów? Nie martw się – opowiedz nam o swoim pomyśle – wesprzemy Cię w jego realizacji.
Można umówić się na spotkanie indywidualne/warsztatowe:
domy.sasiedzkie@ekspresja.org | 699 857 138 LUB biuro@scop.sopot.pl | 518 838 795

Spotkania informacyjne:
czwartek, 15.02, godz. 17:00
Dom Sąsiedzki Alternatywy 5, ul. Mazowiecka 26
przy okazji spotkania: Porozmawiajmy o Kamiennym Potoku,
https://fb.me/e/48h6vePG5

piątek, 16.02, godz. 12:00 – 13:00
Biblioteka Sąsiedzka „Broadway”
ul. Kolberga 9,

poniedziałek 19.02, godz. 17:00
Dom Sąsiedzki Tęczowy Dom, ul. 23 Marca 32c.

7. TERMINY:
Nabór wniosków: 8 lutego – 8 marca 2024.

Operator w ramach „Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego” przewiduje dofinansowanie co najmniej 10 inicjatyw.

Projekty mogą być realizowane najdalej do 15 grudnia 2024r.

Wniosek można wypełnić [klik->] online lub w formie papierowej:
[POBIERZ->] WniosekSFS2024

Papierowy wniosek możesz złożyć w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, pokój nr 3 na parterze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z:
[POBIERZ->] REGULAMINEM SOPOCKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO 2024

MASZ PYTANIA? Skontaktuj się:
Zuzanna Ostrowska, koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich:
domy.sasiedzkie@ekspresja.org | 699 857 138

LUB

Anna Horak, koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
biuro@scop.sopot.pl | 518 838 795

 

Close Menu