Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SKORZYSTAJ Z DORADZTWA SCOPiW

SKORZYSTAJ Z DORADZTWA SCOPiW

W Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na bieżąco możesz nieodpłatnie korzystać ze wsparcia doradczego. W zależności od potrzeb, doradztwo może mieć formę indywidualną lub grupową.

W SCOPiW możesz skorzystać z doradztwa:

 • projektowego:
 1. źródła finansowania,
 2. prawidłowe przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
 3. prowadzenie dokumentacji zadania i bieżący monitoring jego realizacji
 4. rozliczanie zadania i prawidłowe sporządzenie sprawozdania z jego realizacji
 • prawnego:
 1. zakładanie stowarzyszeń i fundacji
 2. obowiązki związane z prowadzeniem organizacji
 3. likwidacja organizacji
 • wolontaryjnego:
 1. przygotowanie miejsca i zespołu do współpracy z wolontariuszami – kwestie formalne
 2. możliwości podejmowania aktywności wolontaryjnej – prawa i obowiązki wolontariuszy
 • księgowego

Wsparcie doradcze jest realizowane po szybszym umówieniu telefonicznym (518 838 795 | 58 341 83 52) lub mailowym (biuro@scop.sopot.pl)

Close Menu