Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych | od 12 maja 2020

Rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych | od 12 maja 2020

Od 12 maja br. (od godz. 12.00) w [klik->] Systemie Obsługi Wniosków organizacje pozarządowe mogą aplikować o środki w rządowym [klik->] Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów:

  1. Działania wspierające (Priorytet 1: max kwota dotacji: 50 tys. zł): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych
  2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2: – max kwota dotacji: 40 tys. zł):
    • Realizacja działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
    • Realizacja działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
    • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
    • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań

Szczegółowe informacje w [klik->] Ogłoszeniu o naborze na stronie Programu [klik->] TUTAJ.

Close Menu