Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PRACUJ Z NAMI W SAMYM SERCU SOPOTU! OFERTA PRACY W STOWARZYSZENIU NA DRODZE EKSPRESJI

PRACUJ Z NAMI W SAMYM SERCU SOPOTU! OFERTA PRACY W STOWARZYSZENIU NA DRODZE EKSPRESJI

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista/ka-animator/ka ds. wolontariatu akcyjnego w „Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”

 OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2028 r. (umowę na czas określony poprzedzi umowa na 3 miesięczny okres próbny)
 • elastyczność czasu i miejsca pracy
 • kreatywną pracę z ludźmi, rozwijającą umiejętności interpersonalne przez doświadczenie
 • możliwość angażowania w działania przynoszące pożytek społeczny
 • możliwość udziału w ciekawych sopockich wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych
 • wynagrodzenie w kwocie ok. 4 900,00 zł brutto (ok. 3 700,00 zł netto)
 • dofinansowanie do karty MultiSport

 

POSZUKUJEMY OSOBY:

 • o wysokich kompetencjach społecznych, w szczególności komunikatywną, otwartą na współpracę, empatyczną i energiczną w działaniu, posiadającą umiejętności utrzymywania relacji i zdolności motywowania
 • z doświadczeniem w animacji działań społecznych
 • której idea wolontariatu jest bliska (w tym z osobistym doświadczeniem wolontariatu)
 • posiadającej orientację w sprawach lokalnych Sopotu
 • z gotowością do elastycznej, aktywnej i kreatywnej pracy, zarażającej chęcią do działania
 • posiadającą umiejętności organizacyjne i lubiącą pracę zadaniową, ukierunkowaną na osiąganie założonych celów i rezultatów
 • z dobrą znajomością social mediów
 • z dużym poczuciem odpowiedzialności i umiejętnością dotrzymywania terminów
 • mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne, socjologiczne i/lub kompetencje trenerskie

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Specjalista-animator ds. wolontariatu akcyjnego odpowiedzialny za animowanie wolontariatu akcyjnego w Sopocie,  w tym za:

 • animowanie i przygotowanie sopockich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do współpracy z wolontariuszami
 • współpraca z koordynatorami wolontariatu z sopockich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
 • pozyskiwanie ofert wolontaryjnych akcyjnych z zakresu m.in. kultury, sportu, ekologii, edukacji (prowadzenie bazy ofert wolontaryjnych)
 • koordynacja wolontariuszy podczas akcyjnych wydarzeń miejskich (współpraca m.in. z UMS, MOSiR, PFK)
 • organizowanie i realizacja wydarzeń, warsztatów, spotkań upowszechniających wolontariat i działalność społeczną
 • prowadzenie bazy wolontariuszy,
 • pośrednictwo wolontaryjne (inicjowanie współpracy między wolontariuszami a sopockimi organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami publicznymi),
 • prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających wolontariat akcyjny z wykorzystaniem narzędzi: Fb / Sopocki Wolontariat, Instagram IG / Sopocki Wolontariat, Newsletter „Wolontariat. Aktywni w Sopocie”
 • organizacja działań integracyjnych dla sektora NGO np.: spotkania integracyjne, kampania Sopocianie sopocianom 1,5%, współpraca przy Festynie Organizacji Pozarządowych
 • animowanie inicjatyw sąsiedzkich i monitorowanie ich realizacji
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie z klauzulą informacyjną [klik->] TUTAJ oraz o przesłanie CV (z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji) w terminie do 15 stycznia 2024 r. drogą mailową na adres: sopocki.wolontariat@gmail.com

W tytule wiadomości mailowej prosimy wpisać: „Oferta: specjalista-animator ds. wolontariatu akcyjnego”,
a w treści  maila odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ PODJĄĆ PRACĘ NA TYM STANOWISKU?

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy na wybrane oferty, zapraszając na rozmowy kwalifikacyjne pomiędzy 17 a 26 stycznia 2024 r.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji:

Anna Horak: biuro@scop.sopot.pl / 518 838 795

Close Menu