Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA | ANIMATOR/KA WOLONTARIATU W SCOPiW

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA | ANIMATOR/KA WOLONTARIATU W SCOPiW

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji nawiąże współpracę z osobą chętną objąć funkcję animatora wolontariatu w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

POSZUKUJEMY OSOBY:

 • o wysokich kompetencjach społecznych, w szczególności komunikatywną, empatyczną i energiczną w działaniu, posiadającą umiejętności utrzymywania relacji i zdolności motywowania
 • z doświadczeniem w animacji działań społecznych
 • której idea wolontariatu jest bliska (w tym z osobistym doświadczeniem wolontariatu)
 • posiadającej orientację w sprawach lokalnych Sopotu
 • z gotowością do elastycznej, aktywnej i kreatywnej pracy, zarażającej chęcią do działania
 • posiadającą umiejętności organizacyjne i lubiące pracę zadaniową, ukierunkowaną na osiąganie założonych celów i rezultatów
 • z „lekkim piórem” i dużym poczuciem estetyki wizualnej – umiejętności niezbędnych w budowaniu informacji prasowych dot. wolontariatu
 • z dużym poczuciem odpowiedzialności i umiejętnością dotrzymywania terminów
 • mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne i/lub kompetencje trenerskie

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu lub umowę zlecenie w wymiarze 160 h/m-c w okresie od
  1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 • elastyczność czasu i miejsca pracy
 • kreatywną pracę z ludźmi, rozwijającą umiejętności interpersonalne przez doświadczenie
 • możliwość angażowania w działania przynoszące pożytek społeczny
 • możliwość udziału w ciekawych sopockich wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nawiązywanie/podtrzymywanie współpracy z wolontariuszami, w tym organizacja i realizacja spotkań motywująco-integracyjnych dla wolontariuszy
 • współpraca z koordynatorami wolontariatu z sopockich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
 • organizacja i realizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych dot. wolontariatu dla różnych grup społecznych (współpraca ze szkołami, domami sąsiedzkimi, parafiami, organizacjami pozarządowymi/instytucjami publicznymi)
 • prowadzenie bazy wolontariuszy
 • pozyskiwanie ofert wolontaryjnych (prowadzenie bazy ofert wolontaryjnych)
 • pośrednictwo wolontaryjne, tj. inicjowanie współpracy między wolontariuszami a sopockimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi
 • koordynacja merytoryczna wolontariatu sąsiedzkiego (bieżący kontakt z seniorami i wolontariuszami, podtrzymujący motywację do realizacji wolontariatu sąsiedzkiego; organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych dla wolontariuszy i potencjalnych wolontariuszy sąsiedzkich, animowanie wolontariatu sąsiedzkiego, nabór wolontariuszy, nabór seniorów, kojarzenie par i wprowadzanie wolontariusza do seniora, współpraca z MOPS Sopot)
 • promowanie idei wolontariatu (w tym wolontariatu sąsiedzkiego) i aktywności społecznej w środowisku lokalnym (budowanie informacji, tworzenie grafik, prowadzenie strony internetowej oraz Fb, kontakt z mediami, udział w lokalnych wydarzeniach)
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji) w terminie do 6 grudnia 2019 r. drogą mailową na adres: biuro@scop.sopot.pl. W tytule wiadomości mailowej prosimy wpisać: „Oferta – Animator/ka wolontariatu”, a w treści  maila odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ PODJĄĆ PRACĘ NA TYM STANOWISKU?

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy na wybrane oferty w dniach 12-13 grudnia br., zapraszając na rozmowy kwalifikacyjne w dniach pomiędzy 13 a 19 grudnia 2019 r.

Close Menu