Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Poznajcie Laureatów i Wyróżnionych | Gala Sopockiego Wolontariatu 2023

Poznajcie Laureatów i Wyróżnionych | Gala Sopockiego Wolontariatu 2023

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z dumą przedstawia Laureatów, Laureatki oraz Wyróżnionych w konkursie „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2023”, których poznaliśmy 16 grudnia 2023 r. podczas Gali Sopockiego Wolontariatu.

TYTUŁ SOPOCKA WOLONTARIUSZKA ROKU 2023 otrzymała:

Irena Rykowska – sopocianka, wieloletnia wolontariuszka Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Sopockie Centrum Seniora. Nagroda jest wyrazem uznania dla zaangażowania oraz niezłomności w niesieniu uważnego wsparcia na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz sopockiej społeczności.

WYRÓŻNIENIA w kategorii indywidualnej SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2023 otrzymali:

Grażyna Żabczyńska – wolontariuszka pomocowa zaangażowania w niesienie pomocy sopocianom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Szymon Danielewicz – wolontariusz-akcjonariusz z Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej

Edyta Dawidowska – wolontariuszka, animatorka sopockiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaangażowana w działania społeczne Młodzieżowego Domu Kultury oraz w Stowarzyszenia Młodzi Artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie

 

TYTUŁ SOPOCCY WOLONTARIUSZE ROKU 2023 otrzymali:

WOLONTARIUSZE Przychodni im. Dr Oli przy CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

Nagroda to wyraz uznania dla zaangażowania oraz postawy pełnej empatii, odwagi, czułości w niesieniu bezinteresownej pomocy medycznej osobom w kryzysie bezdomności.

WYRÓŻNIENIA w kategorii SOPOCCY WOLONTARIUSZE ROKU 2023 otrzymali:

Trójmiejska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza – wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zaangażowania i poświęcenia dla ratowania i odnajdywania zaginionych osób, a także dla niezwykłej umiejętności jednoczenia ludzi wokół wolontariatu pomocowego w sytuacjach kryzysowych.

Wolontariusze z Autonomika Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej – wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zaangażowania i chęci niesienia pomocy, dla umiejętności współpracy i jednoczenia całej społeczności szkolnej wokół idei wolontariatu.

TYTUŁ SOPOCKA KOORDYNATORKA ROKU 2023 otrzymała:

Monika Górka – koordynatorka wolontariatu podczas Festiwalu Literacki Sopot

Nagroda jest wyrazem uznania za wieloletnią, empatyczną i otwartą współpracę z Wolontariuszami Festiwalu Literacki Sopot, oddziałującą na rozwój wolontariatu w kulturze.

WYRÓŻNIENIE w kategorii SOPOCKI KOORDYNATOR WOLONTARIATU ROKU 2023 otrzymał:

Andrzej Pyszyński, koordynator wolontariatu pracowniczego firmy Nordea, organizujący wolontariat pracowniczy w Stowarzyszeniu Białorusinów na Pomorzu.

TYTUŁ OTWARCI NA WOLONTARIAT 2023 otrzymała:

Fundacja Zupa na Monciaku

Nagroda jest wyrazem uznania dla umiejętności organizowania wolontariatu opartego na fundamentach empatii, otwartości, wrażliwości i solidarności z osobami będącymi w szczególnej potrzebie w myśl zasady „RAZEM MNOŻYMY DOBRO”.

WYRÓŻNIENIE w kategorii OTWARCI NA WOLONTARIAT 2023 otrzymało:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – wyróżnienie jest wyrazem uznania dla 20-letniego zaangażowania i determinacji, umiejętności oraz gotowości organizacji wolontariatu i niesienia pomocy ratowniczej na wodach Sopotu.

 

Laureatem konkursu Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych o tytuł „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku 2023” została Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander.

 

Wszystkim Nominowanym i Laureatom organizatorzy konkursu wraz z Kapitułą Konkursową i Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych serdecznie gratulują i dziękują za Wasze Serca, za Waszą aktywność i zaangażowanie.

Organizatorzy Gali Wolontariatu  składają serdeczne podziękowania:

 1. Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot za cudowny, świąteczny koncert, który wprowadził uczestników wydarzenia w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Wolontariuszce Marii Petrenko za profesjonalną fotorelację z Gali.
 3. Fundatorom Nagród dla Laureatów i Wyróżnionych:
 • Baranska Design
 • Statek Pirat
 • Urząd Miasta Sopotu
 • Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
 • Biblioteka Sopocka
 • Bałtycka Agencja Artystyczna BART
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
 • Teatr Wybrzeże
 • Klub Atelier
 • Muzeum Sopotu

TU: [KLIK->] ZAPOZNASZ SIĘ Z PREZENTACJĄ GALI SOPOCKIEGO WOLONTARIATU 2023

Close Menu