Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

POSZUKIWANY/A EDUKATOR/KA DS. WOLONTARIATU | DOŁĄCZ DO EKIPY SCOPiW

POSZUKIWANY/A EDUKATOR/KA DS. WOLONTARIATU | DOŁĄCZ DO EKIPY SCOPiW

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji nawiąże współpracę z osobą chętną objąć funkcję edukatora/-ki ds. wolontariatu oraz specjalisty/-ki ds. promocji wolontariatu sąsiedzkiego w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Poszukujemy osoby:

 • o wysokich kompetencjach społecznych, w szczególności komunikatywną, empatyczną i energiczną w działaniu
 • z doświadczeniem w animacji działań społecznych
 • której idea wolontariatu jest bliska (w tym z osobistym doświadczeniem wolontariatu)
 • posiadającej orientację w sprawach lokalnych Sopotu
 • z gotowością do elastycznej, aktywnej i kreatywnej pracy, zarażającej chęcią do działania
 • posiadającą umiejętności organizacyjne i lubiące pracę zadaniową, ukierunkowaną na osiąganie założonych celów i rezultatów
 • z dużym poczuciem odpowiedzialności i umiejętnością dotrzymywania terminów
 • mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub kompetencje trenerskie

Proponujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 95 godzin (35,00 zł/godzina b.b.) w okresie lipiec – 21 grudzień 2019 (elastyczność czasu i miejsca pracy)
 • współpracę z wrażliwym, empatycznym zespołem, któremu w życiu codziennym i zawodowym przyświecają wartości aktywności społecznej i pomocniczości
 • kreatywną pracę z ludźmi, rozwijającą umiejętności interpersonalne przez doświadczenie
 • możliwość angażowania w działania przynoszące pożytek społeczny
 • możliwość udziału w ciekawych sopockich wydarzeniach kulturalnych i społecznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Edukator/ka ds. wolontariatu (umowa zlecenie 45 godzin) odpowiedzialny/a za organizację i realizację spotkań informacyjno-edukacyjnych, ukierunkowanych na promowanie idei wolontariatu (w tym sopockich ofert wolontariatu stałego i akcyjnego) oraz pobudzanie aktywności wolontaryjnej. Działanie polegające w szczególności na:

 • kontynuacji nawiązanej lub nawiązanie współpracy z sopockimi szkołami i innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi tematem wolontariatu
 • pełnej organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych dla różnych grup społecznych, zachęcających do podejmowania aktywności społecznej (w szczególności spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sopockich szkołach i uczelniach, w siedzibie SCOPiW i innych instytucjach publicznych)
 • opracowaniu harmonogramu i konspektu/planu spotkań informacyjno-edukcyjnych oraz niezbędnych materiałów, prowadzenie dokumentacji fotograficznej spotkań, przygotowanie postów na FB Sopocki Wolontariat
 • aktualizacja bazy wolontariuszy

2. SPECJALISTA/KA DS. PROMOCJI WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO (umowa zlecenie 50 godzin) odpowiedzialny/a za organizację i realizację kampanii upowszechniającej wolontariat sąsiedzki wśród społeczności lokalnej metodami bezpośrednimi i pośrednimi, w tym:

 • aktualizacja planu kampanii upowszechniającej wolontariat sąsiedzki w okresie jesiennym
 • pełna organizacja i realizacja otwartych spotkań informacyjnych w zakresie wolontariatu sąsiedzkiego
 • opracowanie harmonogramu i konspektu/planu spotkań, przygotowanie niezbędnych materiałów, prowadzenie dokumentacji fotograficznej spotkań, przygotowanie postów na FB Sopocki Wolontariat dot. spotkań
 • przygotowanie informacji prasowych do lokalnych mediów
 • przygotowanie i kolportaż materiałów drukowanych na terenie Sopotu
 • aktualizacja bazy wolontariuszy sąsiedzkich

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji) w terminie do 10 lipca br. drogą mailową na adres: biuro@scop.sopot.pl. W tytule wiadomości mailowej prosimy wpisać Oferta: edukator/ka ds. wolontariatu, a w treści  maila odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ DOŁĄCZYĆ DO  NASZEGO ZESPOŁU?

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy na wybrane oferty w dniach 15-19 lipca br.

Close Menu