Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

INICJATYWY POMORSKICH NGO’SÓW W CZASIE COVID-19

INICJATYWY POMORSKICH NGO’SÓW W CZASIE COVID-19

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych i instytucji o dzielenie się informacjami nt. wyjątkowych inicjatyw, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w konsekwencji epidemii choroby koronawirusowej COVID-19, mających na celu:
– zapobieganie rozprzestrzenianiu pandemii
– ochronę zdrowia ludności
– lub niwelowanie/przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym pandemii.
Fundacja planuje sporządzenie zestawienia podsumowującego rok walki organizacji pozarządowych w warunkach pandemii. Udostępnione dane będą stanowić bardzo cenne źródło informacji, wzbogacające badanie nt. funkcjonowania pomorskiego III sektora w czasie epidemii, które zrealizuje Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich https://fundacjarc.org.pl/inauguracja-dzialania…/
Wszystkie informacje należy kierować na adres e-mail: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl najdalej do 4. listopada br., do godz. 16.00.
Close Menu