Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PODPISZ UMOWĘ O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO!

PODPISZ UMOWĘ O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO!

Po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu przyszedł czas na podpisanie umów.

Zanim to nastąpi – przypominamy o obowiązku dostarczenia do właściwego urzędnika Urzędu Miasta Sopotu (zajmującego się współpracą z organizacjami pozarządowymi w danym obszarze) wypełnionego [klik->] OŚWIADCZENIA w zakresie danych uzupełniających niezbędnych do zawarcia umowy o realizację zadania publicznego.

UWAGA! Jeśli otrzymaliście dotację znacząco mniejszą od tej, o którą aplikowaliście MACIE PRAWO DO AKTUALIZACJI OFERTY w zakresie:

 1. planu i harmonogramu działania
 2. rezultatów
 3. zestawienia kosztów realizacji zadania
 4. źródeł finansowania kosztów realizacji zadania

PAMIĘTAJ! Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego NIE MOŻE ODBIEGAĆ MERYTORYCZNIE od złożonej w odpowiedzi na konkurs oferty!

Po podpisaniu umowy nie zapomnij złożyć [klik->] WNIOSKU O URUCHOMIENIE PŁATNOŚCI.

W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIM PROWADZENIU DOKUMENTACJI, która będzie dowodem na realizację zaplanowanych w ofercie działań oraz osiągniętych rezultatów!

DO POBRANIA – PRZYDATNE DOKUMENTY:

 1. [klik->] Wzór karty świadczeń członka stowarzyszenia (analogiczna dla wolontariuszy)
 2. [klik->] Przykład opisu dokumentów księgowych
 3. [klik->] Wzór zestawienia faktur
 4. [klik->] Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 5. [klik->] Instrukcja wypełniania sprawozdania
 6. [klik->] Wytyczne dotyczące oznaczania projektu (Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu)
 7. [klik->] Wzór zastosowania logotypu Sopotu
Close Menu