Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

PODPISZ APEL POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE UMOWY PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027

PODPISZ APEL POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE UMOWY PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027

APEL pomorskich organizacji pozarządowych w sprawie zwiększenia budżetu środków unijnych w ramach Umowy Partnerstwa dla Województwa Pomorskiego na finansowanie  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

 PODPISZ [KLIK->] TUTAJ

Rekomendujemy, by w rubryce:

*IMIĘ: wpisać nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej

*NAZWISKO: wpisać imię i nazwisko przedstawiciela organizacji pozarządowej

Przystąpienie, w 2004 roku, Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej było jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Było również szczególnym wydarzeniem dla polskiego sektora organizacji pozarządowych, zmieniającym w dużym stopniu jego oblicze, a także możliwości wspierania mieszkańców i ich inicjatyw społecznych. Organizacje pozarządowe z Pomorza, działając w poczuciu ducha Solidarności i odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość, podjęły to wyzwanie i przez wiele lat ciężką pracą i poszukiwaniem najlepszych z możliwych rozwiązań udowodniły, że są odpowiedzialnym, profesjonalnym i niezależnym partnerem w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu.

Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 w podstawowej wersji wynosił 1,865 mld euro. Dzięki tym środkom i olbrzymiemu zaangażowaniu, aktywności a także kreatywności i byciu „najbliżej odbiorców i potrzebujących wsparcia” pomorskie organizacje pozarządowe zrealizowały (lub realizują) ponad 250 projektów o wartości ponad 488 mln złotych. To prawie 52 000 odbiorców działań, ponad 3700 stworzonych miejsc pracy i setki realizowanych inicjatyw w obszarze m.in. usług społecznych, aktywizacji społeczno-zawodowej, edukacji, ekonomii społecznej i wiele innych). Przytoczone dane pokazują, że jesteśmy jednym z najaktywniejszych sektorów w całym kraju,  dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem z przyjaciółmi z sektora pozarządowego z innych regionów.

Rekordowy (170 mld euro) budżet europejski dla Polski na lata 2021-2027 jest olbrzymią szansą dalszego rozwoju dla całego kraju a także zwiększenia udziału sektora obywatelskiego w tymże rozwoju. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio zainwestowane fundusze będą kołem zamachowym rozwoju Polski na dziesięciolecia.

Zaproponowany projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 budzi jednak w środowisku pomorskich organizacji pozarządowych duże niepokoje oraz szereg pytań. Znaczący spadek środków do poziomu 1,129 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 dla Pomorza odbije się negatywnie na ilości realizowanych przez pomorskie organizacje pozarządowe działań na rzecz mieszkańców i mieszkanek Pomorza, szczególnie w obszarze działań społecznych EFS+.

Dlatego pomorskie organizacje pozarządowe apelują o uruchomienie mechanizmów zmniejszających dysproporcje alokacji środków dla poszczególnych województw. Proponujemy zastosować tzw. „mechanizm bezpieczeństwa” co oznacza, że maksymalny poziom spadku alokacji dla poszczególnych regionów nie powinien przekraczać 25%. Przy rozdziale środków należy uwzględnić ilość środków przypadających na mieszkańca danego regionu w celu wyeliminowania dysproporcji co przyczyni się do realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pomorskie organizacje pozarządowe apelują również aby zapewnić ze środków krajowych finansowanie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych, tak by poziom wymaganego wkładu własnego dla organizacji pozarządowych nie wynosił więcej niż 5%.

W związku z powyższym pomorskie organizacje pozarządowe apelują do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Rady Ministrów, Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, wszystkich pomorskich parlamentarzystów oraz europarlamentarzystów a także „przyjaciół pomorskiego 3 Sektora” o uwzględnienie potrzeb mieszkańców Województwa Pomorskiego oraz zwiększenie puli środków unijnych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Pomorza.

W imieniu
Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, reprezentacji pomorskich organizacji pozarządowych

Ewa Filipska, przewodnicząca PROP

oraz

Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, federacji pomorskich organizacji parasolowych

Piotr Stec, prezes PS COP

Close Menu