Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE NOMINACJI DO NAGRODY SOPOCKIE SERCE

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE NOMINACJI DO NAGRODY SOPOCKIE SERCE

Do 28 sierpnia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 6.000,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego do 28 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie odniosła wyjątkowe osiągnięcia oraz w sposób szczególny w 2020 roku zaangażowała się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta Sopotu.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, Prezydent rozstrzygnie konkurs.

Dokumenty dotyczące Nagrody Sopockie Serce 2020 znajdziesz [klik->] TUTAJ.

Close Menu