Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Ostatnie dni na uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Sopotu z ngo’sami na 2021 r.

Ostatnie dni na uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Sopotu z ngo’sami na 2021 r.

Zauważacie problemy sopocian/Sopotu, którymi w 2021 r. organizacje pozarządowe powinny zająć się priorytetowo? Macie gotowość do  ich rozwiązywania?

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultowania [klik->] „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2021”

W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które w roku 2021 planuje się zlecać organizacjom pozarządowym  (Rozdział 6 Programu)  oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 5 Programu).

Uwagi do Programu należy składać do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych na [klik->] formularzu konsultacyjnym drogą mailową (biuro@scop.sopot.pl) do 28 sierpnia  br. do godz. 12.00.

Osoby chętne do dyskusji zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 27 sierpnia, o godz. 16.30 na platformie internetowej LiveWebinar.

Prosimy o logowanie tuż przed spotkaniem: https://livewebinar.com/549-880-826

Dokumenty źródłowe dostępne w [klik->] BIP Sopot

Close Menu