Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Esperantystów Trójmiasto „Torento”

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Esperantystów Trójmiasto „Torento”

Ogłaszamy, że na podstawie Uchwały nr 5/2022 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Esperantystów Trójmiasta „Torento” z dnia 28 marca 2022 r. podjęto decyzję o likwidacji i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 22.06.2022 r. Stowarzyszenie zostało postawione w stan likwidacji.

Na likwidatorki zostały powołane: Paulina Jaworska i Janina Kozakiewicz.

adres do korespondencji:

  • e-mail torentosopot@wp.pl
  • Stowarzyszenie Esperantystów Trójmiasta „Torento”, ul. Armii Krajowej 94, 81-824 Sopot

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach uprawniona jest każda likwidatorka jednoosobowo.

Ewentualne roszczenia wobec Stowarzyszenia Esperantystów Trójmiasta „Torento” prosimy składać w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres do korespondencji Likwidatorek.

Close Menu