Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ODWOŁANE WYDARZENIA | KWALIFIKOWANE KOSZTY

ODWOŁANE WYDARZENIA | KWALIFIKOWANE KOSZTY

Decyzją Prezydenta Sopotu odwołane zostały wszystkie miejskie wydarzenia kulturalne i  sportowe, także te, które nie są masowe.

Decyzja ma również zastosowanie do zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
Władze rekomendują odwołanie wydarzeń skupiających większe grupy osób.  Mogą odbywać się małe wydarzenia adresowane do grup najmniej narażonych na działanie koronawirusa (dzieci), ale w tym zakresie decyzje podejmują rodzice uczestników.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt. 22 ogłoszenia konkursowegp na realizację zadań publicznych Gminy na rok 2020
„zadanie, które nie mogło być zrealizowane w  całości lub w części ze względów niezależnych od organizatora, np. takich jak klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, czynniki pogodowe, awaria techniczna lub inne o charakterze nadzwyczajnym narażające życie  lub zdrowie uczestników,  będzie indywidualnie analizowane, a poniesione nakłady mogą być uznane za kwalifikowalne„.

W przypadku odwołania wydarzenia ważne jest zaniechanie ponoszenia dalszych kosztów z nim związanych.

Close Menu