Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2024 – ZNAMY WYNIKI OCENY FORMALNEJ W SOPOCIE

NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2024 – ZNAMY WYNIKI OCENY FORMALNEJ W SOPOCIE

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w Sopocie wpłynęło 10 ofert.
Przez ocenę formalną przeszło 8 ofert, na łączną wartość 48 000,00 zł. Zostały one skierowane do oceny merytorycznej.
I etap oceny merytorycznej w Sopocie odbędzie się do 18 kwietnia.
II etap oceny merytorycznej, czyli ok. 5-minutowe spotkania z wnioskodawcami, których projekty zostaną ocenione pozytywnie (tzn. otrzymają minimum 50% maksymalnej liczby punktów) planowo odbędą się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (lub online) w dniach 19 kwietnia br. w godzinach 8.30-11.00 i/lub  25 kwietnia br. w godzinach 11.00-13.00
Komisja dofinansuje co najmniej 5 inicjatyw na łączną kwotę 25 000,00 zł.
Wyniki oceny merytorycznej poznamy do 7 maja.
Close Menu