Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Niech Twój podatek zostanie w Sopocie! Sopocianie sopocianom 1,5%

Niech Twój podatek zostanie w Sopocie! Sopocianie sopocianom 1,5%

Od 15 lutego do 30 kwietnia trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2023 rok. Tym samym namawiamy  sopocian do przekazywania 1,5% dla organizacji pożytku publicznego działających w naszym mieście.

Od 2023 r. podatnicy zamiast 1% przekazują 1,5%. Niestety pomimo zwiększenie „procenta”, zmniejszyła się grupa podatników przez co do uprawnionych organizacji może trafić o wiele mniej pieniędzy. W minionym roku sopockie organizacje z tytułu odpisu od podatku pozyskały łącznie ponad 2 miliony złotych. Jak sytuacja będzie wyglądała w 2024 w znacznej mierze zależy od mieszkańców Sopotu. Zachęcamy – przekaż 1,5% swojego podatku wybranej, sopockiej organizacji pożytku publicznego.

Również w tym roku podatnicy, dzięki usłudze Twój e-PIT, dostają wypełnione PIT-y. Co do zasady – nie trzeba z nimi już nic robić. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wraz z sopockim magistratem namawia jednak mieszkańców Sopotu do ich weryfikacji i uzupełnień. Chodzi przede wszystkim o wskazanie w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobimy – 1,5% należnego podatku pozostanie w budżecie państwowym.

W Sopocie swoją siedzibę ma ponad 350 organizacji pozarządowych. Jednakże tych ze statusem pożytku publicznego, które są uprawnione do pozyskania 1,5% podatku w 2024 r. jest 42. Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Większość z nich swoją troską obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chorujące, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Część organizuje pomoc charytatywną. Inne ofertę kulturalną, edukacyjną, czy zajęcia sportowe. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci, a także seniorów. Kilka prowadzi działalność w zakresie zdrowia, a jeszcze inne organizują opiekę dla potrzebujących. Są także organizacje, które swoją opieką otaczają  bezdomne zwierzęta z Sopotkowa i Uszakowa. Wszystkie niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Jeśli wypełniasz PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 możesz zdecydować, do której z organizacji trafi Twoje 1,5% należnego podatku. Możesz wskazać nową OPP w swoim zeznaniu  elektronicznym (lub papierowym), ale możesz także pozostawić tę wskazaną w ubiegłym roku. Jeśli w roku ubiegłym nie wskazałeś żadnej organizacji, a w roku 2024 r. nic nie zrobisz ze swoim PIT-em, to urząd skarbowy pozostawi środki w budżecie Państwa. Podobnie się stanie, jeśli organizacja, którą wspierałeś w ubiegłym roku, w tym roku nie jest uprawniona do pozyskania 1,5%.

Również emeryci i renciści mogą przekazać swoje 1,5% wybranej organizacji. Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację [klik->] PIT-OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej organizacji oraz swoje dane identyfikacyjne.

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotce informacyjnej do pobrania [klik->] TUTAJ. Wersje papierowe można otrzymać w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. [klik->] ULOTKA INFORMACYJNA SOPOCKIE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO 2024

2. [klik->] AFISZ SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1,5% 2024

Close Menu