Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NGO’sy MIESZKAŃCOM NA 120-LECIE SOPOTU – DOŁĄCZ!

NGO’sy MIESZKAŃCOM NA 120-LECIE SOPOTU – DOŁĄCZ!

Rok 2021 to Jubileusz 120 rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich.

Wkład ngo’sów w życie i rozwój miasta jest nie do przecenienia. Organizacje pozarządowe pozostają dla samorządu istotnym partnerem w szczególności w realizacji zadań publicznych, biorą czynny udział w określaniu obszarów, które wymagają pomocy, wsparcia i wspólnego działania. Są zawsze blisko spraw ważnych dla mieszkańców – działają na ich rzecz wpływając na jakość życia w naszym mieście.

Do współpracy w tworzeniu programu 120-lecia Sopotu został zaproszony także sopocki III sektor w osobie przewodniczącej Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych Anny Horak. Podczas spotkania Honorowego Komitetu Obchodów 120-lecia Sopotu w dniu 10.03.2021 r. przedstawiła ona [klik->] propozycje naszej reprezentacji do włączenia w Jubileusz. Tym samym Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza sopockie organizacje pozarządowe, które mają gotowość i zasoby do współtworzenia cyklu wydarzeń pod jednym szyldem „NGOsy Mieszkańcom na 120lecie Sopotu”. Zgłoszone inicjatywy znalazłyby się we wspólnym harmonogramie wydarzeń przygotowanych przez sopockie organizacje pozarządowe dla Mieszkańców właśnie z tej okazji. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane propozycje wzbogacą program obchodów i zapiszą się w pamięci sopocian na długie lata. Jeśli masz inne pomysły – również zapraszamy do kontaktu.

W sprawie do dyspozycji pozostaje Anna Horak, przewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych (biuro@scop.sopot.pl / 518 838 795).

Na Wasze propozycje czekamy do 17 marca br. pod mailem biuro@scop.sopot.pl.

Close Menu