Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego | nabór nominacji: 4 listopad br.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego | nabór nominacji: 4 listopad br.

Informujemy, że trwa nabór wniosków nominacyjnych w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. To prestiżowe wyróżnienie dla organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa pomorskiego. Organizacjo – daj sobie szansę! Nagroda Bursztynowego Mieczyka 2020 może trafić właśnie do Ciebie! 

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

Reprezentanci pomorskiego III sektora samodzielnie zgłaszają kandydaturę swojej organizacji w jednym z wybranych obszarów działalności:

– POMOC SPOŁECZNA
– OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
– EDUKACJA
– SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
– WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
– DEBIUT ROKU

Wszystkie złożone do dnia 4 listopada br., do godz. 16.00 wnioski nominacyjne, które pomyślnie przejdą przez ocenę formalną, trafią pod obrady specjalnej Kapituły Nagrody Bursztynowego Mieczyka – to właśnie na posiedzeniu Kapituły zostają wybrani laureaci konkursu.

Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wręczane są również Nagrody Specjalne, co jest wynikiem zbudowanego wokół Nagrody wielosektorowego i wieloletniego Partnerstwa. Swoje wyróżnienia przyznają: Marszałek Senatu RP, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Akumulator Społeczny, a także – od ubiegłego roku – Narodowy Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prezentacja Laureatów oraz wręczenie Nagród zaplanowano na 4 grudnia podczas uroczystej Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej, prawdopodobnie będziemy musieli zastosować wariant alternatywny przeprowadzenia finałowego akcentu NBM. Informacje w tym zakresie będą  przekazywane na bieżąco.

Zachęcamy do obserwacji dedykowanego Nagrodzie profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk

Więcej informacji:

Close Menu