Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NA LATA  2024 – 2025 | 22 GRUDNIA BR.

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NA LATA 2024 – 2025 | 22 GRUDNIA BR.

Do 22 grudnia br. do godz. 15.30 zainteresowane podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, w tym organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacją w latach 2024 – 2025 zadań publicznych z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025.

Cel główny, cele szczegółowe, zadania konkursowe oraz wysokość środków publicznych na ich realizację  szczegółowo określa Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 2242/2023 dostępny [klik->] TUTAJ.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27) lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do korzystania z DORADZTWA I KONSULTACJI (stacjonarnie i online) w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, dotyczących przygotowywanych ofert (po uprzednim umówieniu: 518 838 795 / biuro@scop.sopot.pl). Konsultacje i doradztwo w SCOPiW będzie realizowane  do 20 grudnia br.

DO POBRANIA: OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA [klik->] TUTAJ

Źródło informacji: BIP Sopot

Close Menu